Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Príprava Kontrola

Príprava Kontrola dodávaného príslušenstva • Network Walkman (1) Slúchadlá (1)* • Špecifický USB kábel (1) • CD-ROM disk so softvérom SonicStage, návodom na použitie (súbor PDF) a návodom na použitie softvéru SonicStage (súbor PDF) (1) • Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky * S modelom PSYC® sa môže dodávať iný typ slúchadiel. Vloženie batérie Vložte alkalickú batériu LR03 (veľkosť AAA). Dodržte správnu polaritu. Indikátor stavu batérie Ikona batérie na displeji sa mení nasledovne. Ak sa na displeji zobrazí “LOW BATT”, je potrebné batériu vymeniť. Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Inštalácia softvéru SonicStage Do PC nainštalujte softvér “SonicStage” z dodávaného CD-ROM disku. (Nainštaluje sa tiež ovládač pre Network Walkman, návod na použitie (súbor PDF) a návod na použitie softvéru SonicStage (súbor PDF).) 1 Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC. Zobrazí sa sprievodca inštaláciou. 2 Kliknite na [Install SonicStage] a vykonávajte zobrazované pokyny. (Po zobrazení okna pre výber regiónu zvoľte váš región a kliknite na [Next].) Inštalujte SonicStage Inštalátor SonicStage Poznámky • Zatvorte všetky aktívne aplikácie v PC. • Prihláste sa s právami Administrator (správca PC) (ak používate OS Windows 2000/ Windows XP). • Zatvorte všetky antivírové programy (softvér v PC vyťažuje veľa prostriedkov). Inštalácia môže v závislosti od PC trvať aj 20 až 30 minút. Po dokončení inštalácie reštartujte PC. Ak sa softvér nedá nainštalovať, skontrolujte časť Otázky (Ot.) a Odpovede (Od.) nižšie. Ak už je v PC nainštalovaný softvér SonicStage alebo OpenMG Jukebox, musíte nainštalovať aj dodávaný softvér SonicStage, aby sa nainštaloval ovládač pre Network Walkman. Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky