Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prenos Import audio

Prenos Import audio súborov do PC Import audio súborov z audio CD disku Nahrajte a uložte audio súbory z audio CD disku do prostredia SonicStage [My Library]. 1 Dvakrát kliknite na na pracovnej ploche. Softvér SonicStage sa spustí. 2 Do CD-ROM mechanicky vášho PC vložte audio CD disk, z ktorého chcete nahrať skladby. Okno softvéru SonicStage 3 Umiestnite kurzor myši na [Music Source] a kliknite na [Import a CD]. 4 Kliknutím na nahráte skladby. Nahrávanie zastavíte kliknutím na . Aby ste automaticky získali informácie o CD disku, pripojte PC na Internet. Ak sa informácia o CD disku nezobrazí automaticky, pred krokom 4 kliknite počas pripojenia na Internet na [CD Info]. Ak chcete zmeniť formát a dátový tok, pred krokom 4 kliknite na [Settings]. Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Import audio súborov z PC 1 Dvakrát kliknite na na pracovnej ploche. Softvér SonicStage sa spustí. 2 Umiestnite kurzor myši na [Music Source] a kliknite na [Import Music Files]. 3 Kliknite na audio súbor, ktorý chcete importovať. Pomocou klávesu CTRL môžete zvoliť niekoľko audio súborov naraz. 4 Kliknite na [Import]. z Rada Audio súbory môžete importovať pomocou položky [Import] v Menu [File] nasledovnými 3 spôsobmi. • Scan Folder (Prehľadanie priečinka) • Music File (Audio súbor) • M3U File (Súbor M3U) Čo je informácia o CD disku? Informácia o CD disku je vlastne názov skladby, interpreta a albumu, ktorá je obsiahnutá v audio súbore. Ak vložíte audio CD disk do CD-ROM mechaniky PC, SonicStage automaticky obdrží informácie o CD disku z databázy CDDB (Gracenote CD DataBase) cez Internet. Informácie o CD disku nie je možné z databázy CDDB získať, ak CD disk nie je v databáze CDDB registrovaný. Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky