Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prenos Prenos súborov

Prenos Prenos súborov do zariadenia Network Walkman Prenos skladieb (audio súborov) uložených v prostredí SonicStage [My Library] do Network Walkmana. 1 Pripojte Network Walkman k PC. Na displeji sa zobrazí “USB CONNECT”. Do USB konektora Do USB konektora USB kábel (dodávaný) Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

2 Umiestnite kurzor myši na [Transfer] a zo zoznamu cieľových umiestnení zvoľte [ATRAC Audio Device]. Okno softvéru SonicStage Nahrávanie zastavíte kliknutím na . 3 Zvoľte audio súbor(y) alebo album, ktoré chcete preniesť. 4 Kliknutím na začnete prenos. Poznámky • Nahrané záznamy je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníka autorských práv. • Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania alebo za poškodenie dát, zapríčinených problémami so zariadením Network Walkman alebo PC. • Počas prenosu súborov neodpájajte USB kábel. V opačnom prípade sa môžu prenášané súbory poškodiť. • Ak nahrávate audio CD disk z CD-ROM mechaniky prvý krát, vykoná sa overenie CD-ROM mechaniky [CD Drive Check]. Po dokončení nahrajte audio CD disk. • Možný počet prenosov audio súboru môže byť limitovaný z dôvodu ochrany autorských práv. • Ak sa počas prenosu dát odpojí USB kábel, v Network Walkmane môžu zostať nepotrebné dáta. V takomto prípade preneste audio súbory (vrátane iných než audio dát) späť do PC a naformátujte Network Walkman. Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky