Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prehrávanie

Prehrávanie Prehrávanie 1 Pripojte slúchadlá do konektora i (slúchadlá). 2 Stlačením Nx spustite prehrávanie. Prehrávanie zastavíte opätovným stlačením Nx. 3 Stláčaním VOLUME +/– nastavte úroveň hlasitosti. Vyhľadávanie skladieb Stláčajte .– alebo +> na Network Walkmane. Pre Posuv na začiatok aktuálnej skladby Posuv na začiatok predchádzajúcich skladieb Posuv na začiatok ďalšej skladby Posuv na začiatok nasledujúcich skladieb Rýchly posuv vpred/vzad Operácia tlačidlom .–/+> Jedenkrát stlačte .–. Stláčajte .–. Jedenkrát stlačte +>. Stláčajte +>. Zatlačte a pridržte .–/+>. Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Zmena režimu prehrávania Nx MENU REPEAT/SOUND .–/+> 1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. 2 Zvoľte “REPEATMODE>” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. 3 Stláčaním tlačidla .–/ +> zvoľte “Track Rep” a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. 4 Stlačte tlačidlo MENU. Obnoví sa štandardné zobrazenie. 5 Stláčaním tlačidla REPEAT/SOUND zvoľte požadovaný režim opakovania a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte. Bez indikácie (Normal play) (All Repeat) (Single Repeat) (All Shuffle Repeat) (Group Repeat) (Group Shuffle Repeat) Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky