Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie elementów sterujących Szczegóły można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasach. Przód Tył 1 4 6 9 2 5 7 8 0 3 qz 1 Przycisk Nx (strona 14, 16 do 17, 19 do 22, 24, 26 do 33) 2 Wyświetlacz (strona 11, 18, 43) Szczegółowy opis wyświetlacza i ikon znajduje się na stronie 11. 3 Przycisk .–/+> (strona 16 do 17, 19 do 22, 24, 26 do 33) 4 Gniazdo i (słuchawek) (strona 14) 5 Przycisk VOLUME +/– (strona 14, 28 do 29) 6 Otwór do zaczepienia paska 7 Przycisk MENU (strona 16 do 22, 24, 26 do 33) Naciskając przycisk MENU na pewien czas, można wybrać tryb wyświetlania godziny. 8 Komora na baterię (strona 9) 9 Przycisk REPEAT/SOUND (strona 18 do 20, 23) q; Przełącznik GROUP/HOLD (strona 15 do 16, 23, 25) : tryb grupy. Odtwarzanie i wyszukiwanie utworów w grupach (strona 23). : normalny tryb. Odtwarzanie utworów na podstawie nazw (strona 16). HOLD: zapobieganie przypadkowemu użyciu funkcji odtwarzacza Network Walkman (strona 25). qa Gniazdo USB (strona 12) 10

Wyświetlacz 1 Wyświetlacz informacji tekstowych / graficznych (strona 17) Wskazuje numer utworu, nazwę utworu, bieżącą datę i godzinę (strona 22 do 23, 26), komunikat (strona 13, 43) i warianty w menu. Naciskając przycisk MENU, można przełączać tryb wyświetlania. Szczegóły podano w podrozdziale „Zmienianie trybu wyświetlania” na stronie 22. 2 Wskazanie trybu powtarzania (strona 18) Informuje o wybranym trybie powtarzania. 3 Wskazanie AVLS (strona 27) Pojawia się, gdy jest włączona funkcja AVLS. 4 Wskaźnik ustawienia cyfrowego dźwięku (strona 23 do 24) Wyświetlane jest bieżące ustawienie dźwięku. 5 Wskaźnik stanu baterii (strona 9) Informuje o stanie baterii. 11