Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Słuchanie muzyki z

Słuchanie muzyki z odtwarzacza Network Walkman Najpierw należy włożyć baterię (patrz strona 9) i przesłać pliki dźwiękowe do odtwarzacza. Uwaga Aby używać odtwarzacza Network Walkman, trzeba go odłączyć od komputera. 1 Podłącz słuchawki. do gniazda i 2 Zacznij odtwarzanie. 1 Naciśnij przycisk Nx. Przełącznik GROUP/ HOLD 2 Wyreguluj głośność przyciskiem VOLUME +/–. Kiedy jest wybrany normalny tryb odtwarzania, odtwarzanie automatycznie zatrzymuje się po odtworzeniu ostatniego utworu. Jeśli nie zaczyna się odtwarzanie Sprawdź, czy przełącznik GROUP/HOLD znajduje się w położeniu (NORMAL) (strona 25). Zatrzymywanie odtwarzania Naciśnij przycisk Nx. Regulowanie głośności Głośność można regulować w dwóch trybach, zaprogramowanych ustawień i ręcznym (strona 28 do 29). 14

Co to jest funkcja grupy? Funkcja grupy pozwala na wygodne wybieranie utworów, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz Network Walkman. Dzięki tej funkcji można przesyłać lub odtwarzać utwory jednego wykonawcy lub pochodzące z określonego albumu. Group1 Group2 Group3 Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 • Numer utworu jest pozycją tego utworu w grupie. • Aby zmienić tryb nazwy utworu na tryb grupy, należy przestawić przełącznik GROUP/HOLD w położenie (GROUP). • W trybie grupy zamiast nazw utworów pojawiają się nazwy grup. Funkcje pomijania lub powtarzania również dotyczą grup. Czynności podstawowe Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 Przesyłanie grup Przed przesłaniem plików dźwiękowych z programu SonicStage do wewnętrznej pamięci flash pliki te są zawsze grupowane. Track1 Track1 ciąg dalszy na następnej stronie 15