Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Wyłączanie

Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej (BEEP) Ponowne włączanie sygnalizacji dźwiękowej Wykonując czynność 3, wybierz ustawienie „ON”. Wyłączanie trybu menu Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciśnij przycisk MENU. Można wyłączyć sygnały dźwiękowe z odtwarzacza Network Walkman. Przycisk Nx Przycisk .–/+> 1 Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się ekran menu. R E P E A T M O D E > 2 Naciskając przycisk .–/+>, wyświetl wariant „BEEP:”, po czym potwierdź wybór przyciskiem Nx. Migać zacznie napis „ON”. B E E P : O N Przycisk MENU 3 Naciskając przycisk .–/+> , wyświetl wariant „OFF”, po czym potwierdź wybór przyciskiem Nx. B E E P : O F F 4 Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się normalna zawartość ekranu. 30

Zmienianie ustawień podświetlenia Do wyboru są ustawienia ON i OFF. Ustawienie OFF ON Przycisk Nx Tryb podświetlenia Zawsze wyłączone Włącza się na trzy sekundy po wybraniu każdej funkcji (lub do zakończenia przewijania) Przycisk MENU Przycisk .–/+> Wybieranie ustawienia „ON” 1 Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się ekran menu. R E P E A T M O D E > 2 Naciskając przycisk .–/+>, wyświetl wariant „LIGHT:”, po czym potwierdź wybór przyciskiem Nx. Migać zacznie napis „OFF”. 3 Naciskając przycisk .–/+> , wyświetl wariant „ON”, po czym potwierdź wybór przyciskiem Nx. L I G H T : O N 4 Naciśnij przycisk MENU. Pojawi się normalna zawartość ekranu. Wybieranie ustawienia „OFF” Wykonując czynność 3, wybierz ustawienie „OFF”. Wyłączanie trybu menu Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciśnij przycisk MENU. Zmienianie ustawień odtwarzacza Network Walkman L I G H T : O F F 31