Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Polacco

Słowniczek MP3 MP3

Słowniczek MP3 MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest znormalizowanym formatem kompresji plików muzycznych. Jego normalizacji dokonała grupa robocza ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) o nazwie Motion Picture Experts Group. Dane CD są poddawane kompresji do mniej więcej 1/10 początkowej wielkości. Ze względu na jawność algorytmu kodowania MP3, istnieje wiele koderów i dekoderów zgodnych z tym standardem. 42

Lista menu W celu zmiany ustawień odtwarzacza Network Walkman naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu, po czym używaj przycisku .–/+> (wskazywanie) i przycisku Nx (potwierdzanie). Szczegółowe informacje o każdym menu podano na wskazanych stronach. Po wskazaniu wariantu z symbolem „>” i naciśnięciu przycisku Nx pojawi się ekran ze szczegółowymi ustawieniami. Wyświetlacz (tryb menu) REPEATMODE> DISPLAY> (tryb wyświetlania) VOL: (zaprogramowana głośność) SOUND> (ustawienia cyfrowego dźwięku) AVLS: (system automatycznego ograniczania głośności) Funkcja Wybieranie żądanego trybu powtarzania (strona 17) Wybieranie żądanego trybu wyświetlania (strona 22) Programowanie żądanych poziomów głośności (strona 28) Programowanie żądanych ustawień dźwięku (strona 23) Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”) funkcji automatycznego ograniczania głośności (strona 27) BEEP: (sygnalizacja Włączanie („ON”) lub dźwiękowa) wyłączanie („OFF”) dźwiękowej sygnalizacji użycia funkcji (strona 26) LIGHT: „OFF”: stale wyłączone (podświetlenie „ON”: włączone na trzy ekranu LCD) sekundy po wykonaniu każdej operacji (strona 31) DATE-TIME Nastawianie (nastawianie zegara) i wyświetlanie bieżącej godziny (strona 26) Wyświetlacz Funkcja (tryb menu) FORMAT> Formatowanie (formatowanie wewnętrznej pamięci flash pamięci) (strona 32) INFO> (informacje) Wyświetlanie takich informacji, jak nazwa produktu, pojemność wewnętrznej pamięci flash, numer seryjny czy wersja oprogramowania (strona 33). [RETURN] Powrót do normalnego trybu pracy (należy wskazać wariant [RETURN] i nacisnąć przycisk Nx) Inne informacje 43