Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Přehrávání

Přehrávání Přehrávání 1 Připojte sluchátka do zdířky i (headphones). 2 Stiskněte tlačítko Nx pro spuštění přehrávání. Pro zastavení přehrávání stiskněte opět Nx. 3 Stiskněte VOLUME +/– pro nastavení hlasitosti. Pro vyhledávání skladeb Používejte tlačítka .– a +> na přístroji Network Walkman. Funkce Nalezení začátku aktuální skladby Nalezení začátku předchozích skladeb Nalezení začátku následující skladby Nalezení začátku následujících skladeb Rychlý posun vpřed/vzad Ovládání tlačítkem .–/+> Stiskněte jednou .–. Stiskněte opakovaně tlačítko .–. Stiskněte jednou +>. Stiskněte opakovaně tlačítko +>. Stiskněte a podržte tlačítko .–/+>.

Změna režimu přehrávání Nx MENU (nabídka) REPEAT/ SOUND .–/+> 1 V režimu stop stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. 2 Zvolte položku “REPEATMODE>” a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “Track Rep” a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. 4 Stiskněte tlačítko MENU. Displej se vrátí k normálnímu zobrazení. 5 Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT/ SOUND pro volbu požadovaného režimu opakování a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. žádné (Normální přehrávání) (All Repeat - opakovat vše) (Single Repeat - opakovat jednu položku) (All Shuffle Repeat - opakovat vše v náhodném pořadí) (Group Repeat - opakovat skupinu) (Group Shuffle Repeat - opakovat skupinu v náhodném pořadí)