Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Krok 1: Kontrola obsahu

Krok 1: Kontrola obsahu balení Zkontrolujte si prosím příslušenství, dodané v balení. • Network Walkman (1) • Sluchátka (1) Poznámka k výrobnímu číslu Výrobní číslo vašeho přístroje je vyžadováno pro zákaznickou registraci. Toto číslo je uvedeno v prostoru pro baterie vašeho Network Walkmanu. Výrobní číslo • Speciální kabel USB (1) Poznačte si toto výrobní číslo. Toto číslo prosím použijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na svého prodejce Sony. Výrobní číslo si můžete rovněž zobrazit na obrazovce menu (viz stránka 33). • Disk CD-ROM se software SonicStage, Návod k obsluze ve formátu PDF a Návod k obsluze programu SonicStage ve formátu PDF (1) • Průvodce pro rychlé uvedení do provozu 8

Krok 2: Vložení baterie Vložte do přístroje alkalickou baterii LR03 (velikost AAA), přičemž dbejte na její správnou polaritu. Ujistěte se, že ji vkládáte ze strany E tak, jak je patrno z obrázku. Provozní životnost baterie* Formát ATRAC3: Přibližně 70 hodin Formát ATRAC3plus: Přibližně 60 hodin Formát MP3: Přibližně 50 hodin * Provozní životnost baterie může být kratší v důsledku provozních podmínek a teploty, v níž je přístroj provozován. Poznámka k indikaci zbývající kapacity baterie Ikona baterie na displeji se mění níže uvedeným způsobem. Pokud dojde k náhodnému vysunutí víčka prostoru pro baterie, nasaďte jej 1 a poté 2 (viz obrázek). 2 vybitá baterie vyměňte baterii 1 Pokud je na displeji nápis “LOW BATT”, je třeba provést výměnu baterie. Poznámka Pokud baterii nebudete používat správně, může dojít k jejímu poškození v důsledku vytečení jejího obsahu a následné koroze. Pro dosažení nejlepších výsledků: – Používejte alkalickou baterii. – Ujistěte se, zda je správně vložena s ohledem na polaritu. – Baterii (suchý článek) nikdy nedobíjejte. – Vyjměte baterii, pokud nebudete přehrávač delší dobu používat. – Dojde-li k vytečení obsahu baterie, vyčistěte nejprve prostor pro baterii, a teprve pak do něj vložte novou baterii. 9