Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Poslech hudby s vaším

Poslech hudby s vaším Network Walkmanem Další možnosti ovládání Tlačítko Nx Tlačítko MENU Přepínač GROUP/HOLD Tlačítko .–/+> z Rada Do režimu skupiny (Group) se můžete přepnout nastavením přepínače GROUP/HOLD do polohy (GROUP). Funkce Přeskočení na začátek následující skladby/ skupiny* 1 Přeskočení na začátek aktuální skladby/ skupiny* 1 Rychlý posun vpřed* 2 Rychlý posun vzad* 2 Ovládání tlačítkem .–/+> Stiskněte jednou tlačítko +>. Stiskněte jednou tlačítko .–. Stiskněte tlačítko +> a podržte jej stisknuté. Stiskněte tlačítko .– a podržte jej stisknuté. * 1 Stisknutím a podržením tlačítka .–/+> (v režimu stop) můžete nepřetržitě přeskakovat na začátek následující (aktuální a předchozí) skladby/skupiny . * 2 Rychlé převíjení vpřed a vzad se bude postupně zrychlovat. 16

Rozšířené možnosti ovládání Režim opakování (Repeat) K dispozici jsou tři druhy režimu opakování: Opakování skladby (Track Repeat), opakování úseku mezi body (A-B Repeat) a opakování věty (Sentence Repeat). • Opakování skladby (Track Rep) Tento režim umožňuje opakované přehrávání skladeb následujícími pěti způsoby. Režim Track Ovládání Repeat All Repeat (opakování všech skladeb) Single Repeat (opakování jedné skladby) Opakované přehrávání všech skladeb Opakované přehrávání aktuální skladby All Shuffle Repeat Opakované přehrávání (opakování všech všech skladeb skladeb v náhodném v náhodném pořadí pořadí) Group Repeat Opakované přehrávání (opakování skupiny) aktuální skupiny Group Shuffle Opakované přehrávání Repeat (opakování aktuální skupiny skupiny v náhodném v náhodném pořadí pořadí) • Opakování úseku mezi body A-B (A-B Rep) V tomto režimu se bude opakovaně přehrávat specifikovaná část skladby. • Opakování věty (SENTENCE Rep) V tomto režimu se budou opakovaně přehrávat hlasová data ve specifikované části skladby. Volba režimu opakování Tlačítko Nx 1 V režimu stop stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “REPEATMODE>“ a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu požadovaného režimu opakování a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Track Tlačítko MENU Tlačítko .–/+> Rep Můžete si vybrat jeden z režimů “Track Rep,” “A-B Rep” a “Sentence Rep”. Rozšířené možnosti ovládání pokračování 17