Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

B Nastavení parametrů

B Nastavení parametrů vašeho Network Walkmanu Nastavení přesného času hodin (DATE-TIME) Pomocí této funkce můžete nastavit a zobrazit přesný čas hodin. Tlačítko Nx Tlačítko MENU Tlačítko.–/+> 1 Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “DATE-TIME” a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Začne blikat číslice “rok”. 2005y 1m 1d 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro nastavení roku (“year”) a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Začne blikat číslice “měsíc”. 2005y 1m 1d 4 Stejně jako u kroku 3 nastavte parametr pro měsíc (“month“) a datum (“date“). Po stisknutí tlačítka .–/+> pro nastavení parametru data (“date”) a po stisknutí tlačítka Nx pro potvrzení se displej přepne na zobrazení času/hodin. 1:00 5 Stiskněte tlačítko .–/+> pro nastavení hodiny (“hour”) a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Začne blikat číslice “minuta”. 1:00 6 Stejně jako u kroku 5 nastavte parametr pro minuty (“minute“). Po stisknutí tlačítka .–/+> pro nastavení minut (“minute”) a po stisknutí tlačítka Nx pro potvrzení se displej přepne na zobrazení času/hodin. DAT E-T IME 7 Stiskněte tlačítko MENU. Displej se vrátí k normálnímu zobrazení. 26

Pro zrušení režimu nabídky V nabídce zvolte možnost [RETURN] nebo stiskněte tlačítko MENU. Pro zobrazení přesného času Stiskněte a podržte tlačítko MENU. Ve chvíli, kdy je tlačítko stisknuté, si můžete na hodinách zobrazit přesný čas. Poznámky • Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, může dojít k vynulování času na hodinách. • Pokud není nastaven čas na hodinách, bude se na displeji pro datum a čas zobrazovat “-- --”. Omezení hlasitosti (AVLS) Funkci omezení hlasitosti AVLS (Automatic Volume Limiter System) můžete nastavit pro omezení maximální hlasitosti, aby se předešlo poškození sluchu nebo rozptylování. S funkcí AVLS můžete poslouchat hudbu při zachování příjemné úrovně hlasitosti. Tlačítko Nx Tlačítko .–/+> 1 Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “AVLS:” a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Bliká možnost “OFF”. AVLS Tlačítko MENU :OFF Nastavení parametrů vašeho Network Walkmanu 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu možnosti “ON” a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Zobrazí se indikace (AVLS). Hlasitost se bude udržovat na střední úrovni. pokračování 27