Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Vypnutí zvukového

Vypnutí zvukového signálu/pípnutí (BEEP) Tato funkce umožňuje vypnutí zvukového signálu/pípnutí na vašem Network Walkmanu. Změna nastavení na “ON” (zapnuto) V kroku 3 zvolte možnost „ON“ (zapnuto). Pro zrušení režimu nabídky V nabídce zvolte možnost [RETURN] nebo stiskněte tlačítko MENU. Tlačítko Nx Tlačítko MENU Tlačítko .–/+> 1 Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “BEEP:” a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. “ON” blinks. BEEP:ON 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu možnosti “OFF” a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. BEEP:OFF 4 Stiskněte tlačítko MENU. Displej se vrátí k normálnímu zobrazení. 30

Změna nastavení podsvícení Tuto funkci je možno zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu možnosti “ON” a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. LIGHT:ON Menu (nabídka) OFF (vypnuto) ON (zapnuto) Tlačítko Nx Režim podsvícení Vždy vypnutý Po každé operaci se podsvícení na několik sekund zapne (nebo dokud není ukončeno rolování) Tlačítko MENU Tlačítko .–/+> Pro zapnutí (“ON”) 1 Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “LIGHT:” a pak stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Bliká možnost “OFF”. 4 Stiskněte tlačítko MENU. Displej se vrátí k normálnímu zobrazení. Změna nastavení na “OFF” (vypnuto) V kroku 3 zvolte možnost „OFF“ (Vypnuto). Pro zrušení režimu nabídky V nabídce zvolte možnost [RETURN] nebo stiskněte tlačítko MENU. Nastavení parametrů vašeho Network Walkmanu LIGHT:OFF 31