Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Index A A-B Repeat

Index A A-B Repeat (opakování části A-B) 19 ATRAC3 41 ATRAC3plus 41 Audio CD 6 AVLS (omezení hlasitosti) 11, 27 B Baterie 9 BEEP (zvuk „pípnutí“) 30 C CD (disk audio CD) 6 D DATE-TIME (datum-čas) 26 Datový tok 41 Disk CD-ROM 8, 12 Displej 11, 18, 38 Download (stažení) 6 F Formátování 32 Funkce HOLD (zablokování ovládacích prvků) 25 G Group (skupina) 15, 23 H Hodiny 26 I Informace 33 L LIGHT (osvětlení) 31 M MP3 42 E Explorer (Průzkumník Windows) 13, 25 44

O Omezení hlasitosti (AVLS) 11, 27 P Počítač 6, 12 Poslech 14 Příslušenství 8 Z Zablokování ovládacích prvků (funkce HOLD) 25 Zadní podsvícení 31 R Režim zobrazení na displeji 22 Rychlý posun vpřed 16 Rychlý posun vzad 16 S Seznam nabídky (Menu) 43 Sluchátka 8, 14, 34 Služba EMD 6 T Tlačítko MENU 16-22, 24, 26-33 Další informace 45