Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ungherese

B A Network Walkman

B A Network Walkman beállításainak módosítása A pontos idő beállítása (DATE- TIME) A pontos időt beállíthatja és megjelenítheti. Nx gomb MENU gomb .–/+> gomb 1 Nyomja meg a MENU gombot. A menüképernyő megjelenik. REPEATMODE> 2 A .–/+> gombbal válassza ki a „DATE-TIME” funkciót, és nyomja meg a Nx gombot a megerősítéshez. Az évszám villog. 2005y 1m 1d 3 A .–/+> gombbal állítsa be az évszámot, és nyomja meg a Nx gombot a megerősítéshez. A hónap villog. 2005y 1m 1d 4 A 3. lépéshez hasonlóan állítsa be a hónapot és a napot. Miután a .–/+> gombbal beállította a dátumot, és a Nx gomb megnyomásával megerősítette azt, a kijelző visszakapcsol az időbeállító képernyőre. 1:00 5 A .–/+> gombbal állítsa be az óraértéket, és nyomja meg a Nx gombot a megerősítéshez. A perc kijelzés villog. 1:00 6 Az 5. lépéshez hasonlóan állítsa be a percértéket. Miután a .–/+> gombbal beállította a percet, és a Nx gomb megnyomásával megerősítette azt, a kijelző visszakapcsol az időbeállító képernyőre. DAT E-T IME 7 Nyomja meg a MENU gombot. A kijelző visszakapcsol a normál képernyőre. 26

A menüképernyő kikapcsolása Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy nyomja meg a MENU gombot. A pontos idő megjelenítése Nyomja meg és tartsa nyomva a MENU gombot. Amíg a gombot nyomva tartja, ellenőrizheti a pontos időt. Megjegyzések • Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, a beállított dátum és idő törlődhet. • Ha a pontos idő nincs beállítva, a dátum és az idő helyén a „-- --” kijelzés jelenik meg. A hangerő korlátozása (AVLS) Az AVLS (automatikus hangerőkorlátozó) funkcióval korlátozhatja a készülék maximális hangerejét, így minimalizálhatja a környezetében lévő személyek zavarását, és figyelemelvonását. Az AVLS funkcióval optimális hangerőn hallgathatja a készüléket. Nx gomb .–/+> gomb 1 Nyomja meg a MENU gombot. A menüképernyő megjelenik. REPEATMODE> 2 A .–/+> gombbal válassza ki az „AVLS:” funkciót, és nyomja meg a Nx gombot a megerősítéshez. Az „OFF” villog. AVLS MENU gomb :OFF A Network Walkman beállításainak módosítása 3 A .–/+> gombbal válassza ki az „ON” beállítást, és nyomja meg a Nx gombot a megerősítéshez. A (AVLS) kijelzés megjelenik. A hangerő egy bizonyos szinten túl nem növelhető. folytatódik 27