Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Automatické digitálne

Automatické digitálne ladenie: Ak vyberiete možnosť „Kábel“, odporúčame vybrať možnosť „Rýchle prehľadávanie“ pre rýchle naladenie programov. Nastavte hodnoty „Frekvencia“ a „ID siete“ podľa informácií, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ služieb káblovej televízie. Ak sa pomocou funkcie „Rýchle prehľadávanie“ nenájdu žiadne kanály, skúste možnosť „Plné prehľadávanie“ (vyhľadávanie pomocou tejto funkcie môže chvíľu trvať). ~ • Funkcia „Plné prehľadávanie“ nemusí byť v závislosti od vašej krajiny/oblasti dostupná. Triedenie programov: Umožňuje zmeniť poradie analógových kanálov uložených v televíznom prijímači. 1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunúť na novú pozíciu, a stlačte . 2 Stlačte F/f a vyberte novú pozíciu pre svoj kanál, potom stlačte . ~ • Kanály môžete naladiť aj ručne. 14 SK

15 SK