Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Výber rôznych funkcií

Výber rôznych funkcií a nastavení (Hlavná ponuka) Z Hlavnej ponuky môžete vybrať všetky funkcie. Mapu hlavnej ponuky nájdete na strane 19. 1 Stlačte HOME. 2 1, 3 2 3 Stlačením tlačidiel F/f/G/g/ vyberte položky. Výber položiek z Hlavnej ponuky (napr. výber „Nastavenia“) 1 Stlačením tlačidiel G/g vyberte „Nastavenia“. Obsah položky „Nastavenia“ sa zobrazí napravo. 2 Stlačením tlačidiel F/f vyberte „Obraz“. 3 Stlačením tlačidla zobrazíte ponuku. Podľa pokynov na obrazovke stlačením tlačidiel F/f/G/g vyberte položky a stlačením voľbu potvrďte. Stlačením HOME ponuku zatvoríte. 18 SK

Mapa Hlavnej ponuky Po stlačení tlačidla HOME na diaľkovom ovládači sa ako kategórie zobrazia nasledujúce ikony. Kategórie sú k dispozícii v závislosti od modelu vášho TV prijímača, regiónu, krajiny a podmienok vysielania. TV Médium Vstupy Umožňuje vám vybrať si zoznam TV kanálov, alebo programovú príručku. Môžete si vychutnať fotografie, hudbu a video prostredníctvom USB zariadení alebo domácej siete. Môžete si vybrať zariadenie pripojené k TV prijímaču. Obľúbené/História Nastavenia Widgety Aplikácie Poskytuje rýchly prístup k často používaným a naposledy zobrazeným položkám, ako sú TV programy, externé vstupy alebo vaše mediálne súbory. Obsahuje všetky potrebné konfigurácie na prispôsobenie nastavení TV prijímača. Poskytuje prístup k aplikáciám Widgety. Môžete si vychutnať rôzne aplikácie, ako napríklad „Vyhľadávanie hudby“, „Internetový prehliadač“ atď. Používanie TV prijímača BRAVIA Qriocity Umožňuje prístup k online službe „Qriocity“. Internetový obsah Môžete si vychutnať služby s internetovým obsahom. Odporúčania Nahrávania Zobrazuje odporúčania k programom, ktoré by sa vám mohli páčiť, na základe programov sledovaných v minulosti. Môžete si vychutnať časované nahrávanie na pripojený pevný disk USB a voľbu prehrávania nahraného obsahu. 19 SK