Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

5:

5: Предпазване на телевизора от падане 6: Подреждане на захранващ кабел/ Събиране на кабелите B KDL-46/40/32CX52x АС захранващ кабел B Без KDL-46/40/32CX52x ~ • Преди да съберете кабелите, махнете кабелния държач от задния капак (вижте стъпка 1 и 2). Използвайте отново кабелния държач (вижте стъпка 3), за да приберете останалите кабели (вижте стъпка 4). • Не пристягайте в общ сноп захранващия кабел и други кабели. 1 Поставете винт за дърво (4 mm диаметър, не е доставен) в стойката на телевизора. 2 Поставете винт (M4, не е доставен) в отвора за винт на телевизора. 3 Затегнете винта за дърво и другия винт със здрава корда (не е доставенa). Дължината на винта за метал M4 е различна според диаметъра на кабела. Вижте долната илюстрация. 5-6 mm Винт M4 Кабел Поставка за маса за телевизора KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/ 40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-32EX42x, KDL-26EX321 1 3 KDL-26/24/22EX320 2 4 1 2 3 4 * * Когато монтирате на стена, закачете кабелния държач под клемите. 12 BG

7: Извършване на първоначална настройка Без KDL-46/40/ 32CX52x KDL-46/40/32CX52x 1 Свържете телевизора към електрическия контакт. 2 Натиснете 1 на телевизора. Индикаторът = (захранване) ще светне в зелено. Когато включите телевизора за първи път, на екрана автоматично се показва менюто за избор на език. ~ • Когато включите телевизора за първи път, той се нуждае от известно време за вътрешна оптимизация, преди да можете да извършите първоначалната настройка. Няма да има картина и звук и таймерът отпред на телевизора ще мига в оранжево за около 40 секунди. Не изключвайте телевизора по време на този процес. Този процес е извършен фабрично за някои телевизори. Автомат. цифрова настройка: Когато изберете “Кабел”, препоръчваме ви да изберете “Бързо сканиране” за бързо настройване на каналите. Задайте “Честота” и “ID на мрежата” съгласно информацията, предоставена от вашия доставчик на кабелна телевизия. Ако не намерите нито един канал, като използвате “Бързо сканиране”, опитайте “Пълно сканиране” (което обаче може да отнеме известно време). ~ • “Пълно сканиране” може да не е налично според вашия регион/държава. Подреждане на програми: Променя реда на записаните в телевизора аналогови канали. 1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция, и натиснете . 2 Натиснете F/f, за да изберете новата позиция за вашия канал, след това натиснете . ~ • Можете да настроите каналите и ръчно. Начало 3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана. 13 BG