Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Настройка на

Настройка на мрежа Когато свържете телевизора към Интернет, можете да се насладите на множество функции: преглед на фотография, която показва местоположението си на картата, Интернет видео и др. За подробности относно функциите, вижте i-Manual. ~ • Трябва да имате договор с Интернет доставчик, за да се свържете към Интернет. Подготовка на кабелна мрежа Интернет Модем с функции на рутер Подготовка на безжична LAN За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/ 32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/ 22EX320: За модели с вградено безжично LAN устройство имате достъп до интернет и вашата домашна мрежа, без USB безжичния LAN адаптер UWA-BR100. Без KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/ 32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/ 22EX320: Функцията готовност за безжична LAN ви позволява лесен достъп до Интернет и вашата домашна мрежа чрез USB безжичен LAN адаптер UWA-BR100 (от януари 2010). Чрез поставяне на USB безжичния LAN адаптер в USB порта на вашия телевизор, можете лесно да създадете безжична мрежа. Телевизор или Рутер Преди да настроите функцията безжична LAN на телевизора, настройте безжичния LAN рутера. Модем Интернет ~ • За LAN връзки използвайте кабел категория 7 (не е доставен). ~ • USB безжичният LAN адаптер е наличен като допълнителен аксесоар в зависимост от модела на вашия телевизор. 20 BG

Настройка на Интернет връзка Като използвате мрежовата функция, можете да свържете телевизора към Интернет. Процедурата за настройка се различава в зависимост от вида на мрежата и LAN рутера. Преди да настроите Интернет връзката, настройте LAN рутера. Проверете вашата безжична LAN среда, като използвате следната схема. Безжична LAN Защитена безжична LAN? ДА m Използвате ли безжичен LAN рутер, съвместим с Wi- Fi защитена настройка (WPS)? ДА m Тип 1* Кабелна LAN , Тип 4 НЕ k Тип 3 НЕ k Тип 2 * Тип 1 е по-лесна за настройка, ако вашият рутер има бутон за автоматична настройка, например Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Повечето от най-новите рутери имат тази функция. Проверете вашия рутер. Тип 1: Следвайте конфигурацията за “Защитена мрежа с Wi-Fi защитена настройка (WPS)”. Тип 2: Следвайте конфигурацията за “Защитена мрежа без Wi-Fi защитена настройка (WPS)”. Тип 3: Следвайте конфигурацията за “Незащитена мрежа с произволен вид безжичен LAN рутер”. Тип 4: Следвайте конфигурацията за “Настройка на кабелна мрежа”. Тип 1: Защитена мрежа с Wi-Fi защитена настройка (WPS) WPS стандартът свежда защитена на безжичните домашни мрежи до натискане на бутона WPS на безжичния LAN рутер. Преди да настроите безжична LAN, проверете местоположението на WPS бутона на рутера и проверете как се използва. От съображения за сигурност “WPS (PIN)” предоставя ПИН код за вашия рутер. ПИН кодът се обновява всеки път, когато изберете “WPS (PIN)”. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на мрежата”. 2 Изберете “Настройка на безжична мрежа”. 3 Изберете “WPS (бутон)” за начина с натискане на бутон или “WPS (PIN)” за начина с ПИН. ~ • Името на WPS бутона може да се различава в зависимост от рутера (например AOSS бутон). 4 Следвайте инструкциите на екрана за настройка. Тип 2: Защитена мрежа без Wi-Fi защитена настройка (WPS) За да настроите безжична LAN, ще са ви необходими SSID (име на безжична мрежа) и ключ за сигурност (ключ WEP или WPA). Ако не ги знаете, проверете в ръководството за употреба на вашия рутер. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на мрежата”. Настройка на мрежа (продължава) 21 BG