Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Име на модел

Име на модел KDL- 32EX52x 32EX42x 32CX52x Консумация на енергия в режим готовност* 2 0,3 W (17 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) Резолюция на дисплея 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) Габарити (прибл.) (ш × в × д) 0,3 W (17 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 366 точки (по хоризонтала) × 768 реда (по вертикала) 0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) с поставка за маса 75,5 × 51,0 × 21,6 cm 75,5 × 51,0 × 21,6 cm 79,9 × 53,2 × 23,0 cm без поставка за маса 75,5 × 48,0 × 4,2 cm 75,5 × 48,0 × 4,2 cm 79,9 × 50,2 × 7,0 cm Тегло (прибл.) с поставка за маса 10,2 kg 10,2 kg 11,4 kg без поставка за маса 7,7 kg 7,7 kg 8,7 kg Приложени аксесоари Вижте “Проверка на аксесоарите” (стр. 8). Аксесоари по избор Конзола за стенно монтиране: SU-WL500 Камера с микрофон: CMU-BR100 Безжичен USB LAN адаптер Работна температура 0 °C – 40 °C Работна влажност Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз) Име на модел KDL- 26EX321 26EX320 24EX32x 22EX32x Захранване и други Изисквания за 220 V – 240 V AC, 50 Hz захранване Енергиен клас B B B B Размер на екрана (измерен по диагонала) Консумация на енергия в “У дома”/ “Стандартен” режим в “В магазин”/ “Ярък” режим Прибл. 66,1 cm/ 26 инча Прибл. 66,1 cm/ 26 инча Прибл. 61,0 cm/ 24 инча 38,0 W 38,0 W 35,0 W 32,0 W 63 W 63 W 62 W 52 W Прибл. 54,8 cm/ 22 инча Средно годишно 55 kWh 55 kWh 51 kWh 47 kWh енергия* 1 потребление на Консумация на енергия в режим готовност* 2 Резолюция на дисплея 0,35 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 0,35 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 366 точки (по хоризонтала) × 768 реда (по вертикала) 0,35 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) 0,35 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 366 точки (по хоризонтала) × 768 реда (по вертикала) Габарити (прибл.) (ш × в × д) с поставка за маса 63,1 × 43,3 × 21,5 cm 63,1 × 42,1 × 18,2 cm 58,3 × 39,1 × 18,2 cm 52,9 × 36,2 × 17,2 cm без поставка за маса 63,1 × 40,6 × 4,2 cm 63,1 × 40,6 × 4,2 cm 58,3 × 37,6 × 4,2 cm 52,9 × 34,7 × 4,2 cm Тегло (прибл.) с поставка за маса 8,4 kg 7,2 kg 6,2 kg 5,1 kg без поставка за маса 6,1 kg 6,1 kg 5,2 kg 4,1 kg Приложени аксесоари Вижте “Проверка на аксесоарите” (стр. 8). Аксесоари по избор Конзола за стенно монтиране: SU-WL100 Камера с микрофон: CMU-BR100 Безжичен USB LAN адаптер Работна температура 0 °C – 40 °C Работна влажност Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз) * 1 Консумация на енергия на година, базирано на консумацията на телевизор, който работи 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизора. * 2 Указаната консумация на енергия в режим на готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. 28 BG

Инсталиране на аксесоарите (Конзола за закрепване към стена) До потребителите: Когато използвате конзола за закрепване към стена SU-WL500 и SU-WL100, разстоянието между стената и телевизора ще бъде 6 cm. Използвайте това пространство, за да прокарате кабелите към телевизора. 6 cm Стена За опазване на продукта и от съображения за безопасност Sony настоятелно препоръчва монтажа на вашия телевизор да бъде извършен от доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители. Не се опитвайте да го монтирате сами. До доставчиците на Sony и подизпълнителите: Подхождайте с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и огледа на този продукт. Вашият телевизор може да бъде монтиран с помощта на SU-WL500 (стр. 30) и SU-WL100 (стр. 30) Конзола за закрепване към стена (продава се отделно). • За правилния монтаж прочетете доставеното ръководство за употреба на конзолата за закрепване към стена. • Вж. “Сваляне на поставката за маса от телевизора” (стр. 9). Допълнителна информация За монтажа на този продукт се изисква достатъчен опит, особено при определяне на здравината на стената, която се изисква за издържане тежестта на телевизора. На всяка цена поверете закрепването на този продукт към стена на доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания в резултат на неправилна работа или монтаж. (продължава) 29 BG