Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Sloveno

Uporaba televizorja

Uporaba televizorja BRAVIA Gledanje televizije 1 1 2 3 Vklopite televizor. Pritisnite 1 na televizorju, da ga vklopite. Izberite način. Izberite televizijski kanal. 2 GUIDE Uporaba digitalnega elektronskega programskega vodiča V digitalnem načinu pritisnite GUIDE, da se prikaže programski vodič. 3 S tipkami 0–9 izberete digitalne kanale. Če želite izbrati dvomestno številko kanala, višjo od 10, drugo številko pritisnite hitro. z • Tipke 5, N, PROG + in AUDIO na daljinskem upravljalniku imajo otipljivo piko. Otipljive pike uporabljajte kot referenco pri upravljanju televizorja. 14 SI

Deli in krmilniki daljinskega upravljalnika S priloženim daljinskim upravljalnikom upravljate vaš televizor. Tukaj so opisane osnovne funkcije daljinskega upravljalnika. Če želite izvedeti več o posamezni funkciji, pritisnite tipko i-MANUAL in si oglejte vgrajeni priročnik (i-priročnik) (stran 18). 1 :/1 S to tipko televizor preklopite v način pripravljenosti in ga zbudite. 2 i-MANUAL Prikaže vgrajeni priročnik (i-priročnik). 3 SYNC MENU Prikaže meni BRAVIA Sync, v katerem upravljate priključeno opremo, ki je združljiva s tehnologijo BRAVIA Sync. 4 F/f/G/g/ S to tipko pomikate kazalko po zaslonu in potrdite vnos. 5 OPTIONS Prikaže seznam praktičnih funkcij in menijskih bližnjic. Prikazani elementi menija so odvisni od trenutnega vhoda in/ali vsebine. Uporaba televizorja BRAVIA Za KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x 6 Barvne tipke Ko so na voljo barvne tipke, se na zaslonu prikaže vodnik za uporabo. 7 PROG/CH +/–/številske tipke S tipkami izbirate kanale v načinu TV. 8 2 +/– Prilagodi glasnost. Hrbtna stran daljinskega upravljalnika 15 SI