Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Turco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Turco

Zobrazenie Návodu na

Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Manual) Vo vašom televíznom prijímači BRAVIA je zaznamenaný návod na používanie, ktorý možno zobraziť na obrazovke. Keď sa budete chcieť dozvedieť viac o funkciách vášho televízneho prijímača, jedným stlačením tlačidla môžete vyvolať príručku i-Manual. 1 Stlačte tlačidlo i-MANUAL. 1 2 2 Stlačením tlačidiel F/f/G/g/ vyberte položky. Výber položiek v návode i-Manual 1 Stlačením tlačidiel F/f vyberte položku. Obsah položky sa zobrazí napravo ako druhá úroveň. 2 Stlačením tlačidla g sa presuniete do druhej úrovne. 3 Stlačením tlačidiel F/f vyberiete položku z druhej úrovne. Zhrnutie položky sa zobrazí napravo. Ak je k dispozícii tretia úroveň, zopakovaním tohto kroku zobrazíte súhrn položky. 4 Stlačením tlačidla g vyberiete položku. Zobrazí sa obsah. 20 SK

Popis zobrazenia návodu i-Manual Stlačením tlačidla G zobrazíte predchádzajúcu stranu Stlačením tlačidla f zobrazíte nasledujúcu stranu Číslo strany/Celkový počet strán Stlačením tlačidla RETURN zobrazíte predchádzajúcu stranu Stlačením tlačidla spustíte funkciu ~ • To sa zobrazí, len keď je táto funkcia k dispozícii. Používanie záložiek i-Manual má funkciu záložiek. Stránky je možné označiť záložkami pomocou farebných tlačidiel podľa pokynov v spodnej časti obrazovky. Ak chcete získať prístup k vašim registrovaným záložkám, prejdite na prvú stranu návodu i-Manual a vyberte možnosť „Záložky“. Zapamätanie naposledy zobrazenej stránky i-Manual si zapamätá naposledy zobrazenú stránku. Keď je zobrazený i-Manual, stlačením tlačidla i-MANUAL sa vrátite k TV zobrazeniu. Opätovným stlačením tlačidla i-MANUAL sa zobrazí naposledy zobrazená informácia. Ak chcete zobraziť prvú stránku návodu i-Manual, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, alebo stlačte HOME a z Hlavnej ponuky vyberte možnosť „i-Manual“ z položky „Nastavenia“. Používanie TV prijímača BRAVIA ~ • Posledná stránka sa automaticky resetuje, ak TV prijímač prepnete do pohotovostného režimu. 21 SK