Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Turco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Turco

Názov modelu

Názov modelu KDL- 32EX52x 32EX42x 32CX52x Rozmery (približne) (š × v × h) vrátane stojana 75,5 × 51,0 × 21,6 cm 75,5 × 51,0 × 21,6 cm 79,9 × 53,2 × 23,0 cm bez stojana 75,5 × 48,0 × 4,2 cm 75,5 × 48,0 × 4,2 cm 79,9 × 50,2 × 7,0 cm Hmotnosť (približne) vrátane stojana 10,2 kg 10,2 kg 11,4 kg bez stojana 7,7 kg 7,7 kg 8,7 kg Dodávané príslušenstvo Pozri „Kontrola príslušenstva“ (strana 8). Doplnkové príslušenstvo Montážna konzola na stenu: SU-WL500 Jednotka s kamerou a mikrofónom: CMU-BR100 USB adaptér bezdrôtovej siete LAN Prevádzková teplota 0 °C – 40 °C Prevádzková vlhkosť 10 % – 80 % RH (nekondenzovaná) Názov modelu KDL- 26EX321 26EX320 24EX32x 22EX32x Napájanie a iné Požiadavky na napájanie 220 V – 240 V str., 50 Hz Trieda energetickej efektívnosti B B B B Rozmery obrazovky (merané diagonálne) Približne 66,1 cm/ 26 palcov Približne 66,1 cm/ 26 palcov Približne 61,0 cm/ 24 palcov Približne 54,8 cm/ 22 palcov Príkon v režime 38,0 W 38,0 W 35,0 W 32,0 W „Doma“/ „Štandardný“ v režime 63 W 63 W 62 W 52 W „Obchod“/ „Živý“ Priemerná ročná spotreba energie* 1 55 kWh 55 kWh 51 kWh 47 kWh Príkon v pohotovostnom režime* 2 0,35 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG) 0,35 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG) 0,35 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG) Rozlíšenie displeja 1 366 bodov (vodorovne) × 768 riadkov (zvisle) 1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle) 0,35 W (13 W v režime aktualizácie softvéru / EPG) 1 366 bodov (vodorovne) × 768 riadkov (zvisle) Rozmery (približne) (š × v × h) vrátane stojana 63,1 × 43,3 × 21,5 cm 63,1 × 42,1 × 18,2 cm 58,3 × 39,1 × 18,2 cm 52,9 × 36,2 × 17,2 cm bez stojana 63,1 × 40,6 × 4,2 cm 63,1 × 40,6 × 4,2 cm 58,3 × 37,6 × 4,2 cm 52,9 × 34,7 × 4,2 cm Hmotnosť (približne) vrátane stojana 8,4 kg 7,2 kg 6,2 kg 5,1 kg bez stojana 6,1 kg 6,1 kg 5,2 kg 4,1 kg Dodávané príslušenstvo Pozri „Kontrola príslušenstva“ (strana 8). Doplnkové príslušenstvo Montážna konzola na stenu: SU-WL100 Jednotka s kamerou a mikrofónom: CMU-BR100 USB adaptér bezdrôtovej siete LAN Prevádzková teplota 0 °C – 40 °C Prevádzková vlhkosť 10 % – 80 % RH (nekondenzovaná) * 1 Spotreba energie za rok; táto hodnota platí pre spotrebu energie v prípade televízneho prijímača, ktorý bude používaný 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť na spôsobe používania televízneho prijímača. * 2 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez ohlásenia. 30 SK

Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu) Pre zákazníkov: Ak používate montážnu konzolu na stenu SU-WL500 a SU-WL100, priestor medzi stenou a TV prijímačom musí byť 6 cm. Tento priestor využite na pripojenie káblov k TV prijímaču. 6 cm Stena Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami. Pre predajcov a dodávateľov Sony: Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti. TV prijímač môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (strana 32) a SU-WL100 (strana 32) (predáva sa osobitne). • Postupujte podľa Návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne vykonali inštaláciu. • Pozri „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“ (strana 10). Ďalšie informácie Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV prijímač. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo nesprávnou inštaláciou. (Pokračovanie) 31 SK