Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Podczas montażu

Podczas montażu telewizora na ścianie należy odkręcić śruby z tyłu telewizora. Rodzaj i liczba dostępnych śrub zależy od modelu telewizora. (Zostały one wkręcone do otworów na śruby do montażu ściennego). Wykręcone śruby należy przechowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu. B Dla modelu KDL-55EX72x B Dla modeli KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-32EX42x × 4 × 2 × 2 × 2 Miękka tkanina Miękka tkanina ~ • Aby odłączyć podstawę od telewizora, należy położyć telewizor ekranem do dołu na stabilnej powierzchni, która jest większa od samego telewizora. • Aby zapobiec uszkodzeniu samego ekranu, pamiętaj o położeniu miękkiej tkaniny na powierzchni roboczej. SU-WL500, SU-WL100 Dla modeli KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/ 32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x SU-WL500 Hak Śruba (+PSW 6 × 16) Dla modelu KDL-26/24/22EX32x SU-WL100 Hak Śruba (+PSW 4 × 12) × 4 Miękka tkanina Miękka tkanina ~ • Przymocuj hak montażowy do uchwytu ściennego przy użyciu czterech śrub dołączonych do zestawu. • Podczas ponownego zakładania podstawy śruby (wykręcone wcześniej) należy wkręcić w otwory z tyłu telewizora, w których się pierwotnie znajdowały. 30 PL

Tabela/schemat położenia śrub i haka Nazwa modelu Położenie śruby Położenie haka KDL- SU-WL500 SU-WL500 55EX72x e, j b 46HX72x/46EX72x/46EX52x e, j b 46CX52x d, g b 40HX72x/40EX72x/40EX52x e, j b 40CX52x d, g b 37EX72x/37EX52x e, j b 32EX72x/32EX52x/32EX42x/32CX52x e, g c SU-WL100 26EX32x - a 24EX32x - a 22EX32x - b SU-WL500 Położenie śruby Podczas instalacji haka na telewizorze. Położenie haka Podczas instalacji telewizora na uchwyt podstawowy. a b c Informacje dodatkowe (c.d.) 31 PL

  • Page 1 and 2:

    4-269-995-36(1) LCD Digital Colour

  • Page 3 and 4:

    Trådlöst TV-system - Information

  • Page 5 and 6:

    5 SE

  • Page 7 and 8:

    Efter att du ställt in din BRAVIA-

  • Page 9 and 10:

    1: Montera bordsstativet 1 Se bifog

  • Page 11 and 12:

    ~ • Kontrollera så det inte finn

  • Page 13 and 14:

    7: Utföra startinställningar För

  • Page 15 and 16:

    Fjärrkontrollens delar och kontrol

  • Page 17 and 18:

    Home-menyschema Efter att du har tr

  • Page 19 and 20:

    Beskrivning av i-Manual-skärmen G

  • Page 21 and 22:

    Ställa in en Internetanslutning Me

  • Page 23 and 24:

    Om du inte kan ansluta till ditt he

  • Page 25 and 26:

    Specifikationer System Skärmsystem

  • Page 27 and 28:

    Modellnamn KDL- 40CX52x 37EX72x 37E

  • Page 29 and 30:

    Installera tillbehören (väggfäst

  • Page 31 and 32:

    SU-WL500 Skruvens placering Vid mon

  • Page 33 and 34:

    Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Av

  • Page 35 and 36:

    • Spreja aldrig vatten eller reng

  • Page 37 and 38:

    Forordninger og bestemmelser vedrø

  • Page 39 and 40:

    5 DK

  • Page 41 and 42:

    Når du har indstillet dit BRAVIA T

  • Page 43 and 44:

    1: Fastgørelse af tv-fod 1 Se den

  • Page 45 and 46:

    ~ • Sørg for, at der ikke står

  • Page 47 and 48:

    7: Udførelse af startopsætning Un

  • Page 49 and 50:

    Dele og funktioner på fjernbetjeni

  • Page 51 and 52:

    Oversigt over menuen Home Når du t

  • Page 53 and 54:

    Beskrivelse af skærmen i-Manual Tr

  • Page 55 and 56:

    Opsætning af internetforbindelsen

  • Page 57 and 58:

    Hvis du ikke kan slutte til dit hje

  • Page 59 and 60:

    Specifikationer System Panelsystem

  • Page 61 and 62:

    Modelnavn KDL- 40CX52x 37EX72x 37EX

  • Page 63 and 64:

    Montering af tilbehør (Beslag til

  • Page 65 and 66:

    SU-WL500 Skrueplacering Når monter

  • Page 67 and 68:

    Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Batt

  • Page 70 and 71:

    Johdanto Kiitos, että valitsit tä

  • Page 72 and 73:

    • Näytön ja kotelon lämpenemin

  • Page 74 and 75:

    Sisällysluettelo Käytön aloittam

  • Page 76 and 77:

    Käytön aloittaminen Lisävarustei

  • Page 78 and 79:

    • Varmista ennen virran kytkemist

  • Page 80 and 81:

    5: Television kaatumisen estäminen

  • Page 82 and 83: BRAVIA-television käyttäminen Tel
  • Page 84 and 85: Useiden toimintojen ja asetusten va
  • Page 86 and 87: Käyttöohjeiden näyttäminen (i-M
  • Page 88 and 89: Verkkoasetukset Kun yhdistät täm
  • Page 90 and 91: ~ • Jos käytät WPS-toimintoa ve
  • Page 92 and 93: Lisätietoja Vianetsintä Kun 1 (va
  • Page 94 and 95: Mallinimi KDL- 55EX72x 46HX72x 46EX
  • Page 96 and 97: Mallinimi KDL- 26EX321 26EX320 24EX
  • Page 98 and 99: SU-WL500, SU-WL100 Laitteille KDL-5
  • Page 100 and 101: Television asennusmittataulukko 1 S
  • Page 102 and 103: Turvallisuusohjeet VAROITUS Älä j
  • Page 104 and 105: Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k
  • Page 106 and 107: Środki ostrożności Oglądanie te
  • Page 108 and 109: Spis treści Wprowadzenie Sprawdzan
  • Page 110 and 111: Wprowadzenie Sprawdzanie dostarczon
  • Page 112 and 113: • Przed włączeniem telewizora u
  • Page 114 and 115: 5: Zabezpieczenie odbiornika TV prz
  • Page 116 and 117: Obsługa telewizora BRAVIA Oglądan
  • Page 118 and 119: Wybieranie różnych funkcji i usta
  • Page 120 and 121: Wyświetlanie Instrukcji obsługi (
  • Page 122 and 123: Ustawienia sieci Po podłączeniu t
  • Page 124 and 125: 2 Wybierz opcję „Ustawienia siec
  • Page 126 and 127: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
  • Page 128 and 129: Nazwa modelu KDL- 55EX72x 46HX72x 4
  • Page 130 and 131: Nazwa modelu KDL- 32EX52x 32EX42x 3
  • Page 134 and 135: SU-WL100 Położenie haka Podczas i
  • Page 136 and 137: Informacje dotyczące bezpieczeńst
  • Page 138 and 139: Introduksjon Takk for at du valgte
  • Page 140 and 141: (Advarsel om håndtering av fjernko
  • Page 142 and 143: Innhold Komme i gang Kontrollere ti
  • Page 144 and 145: Komme i gang Kontrollere tilbehøre
  • Page 146 and 147: • Sørg for at TV-en står i en v
  • Page 148 and 149: 5: Forhindre at TV-en velter 6: Tvi
  • Page 150 and 151: Bruke BRAVIA TV-en din Se på TV-en
  • Page 152 and 153: Velge forskjellige funksjoner og in
  • Page 154 and 155: Vise bruksanvisningen (i-Manual) Be
  • Page 156 and 157: Nettverksoppsett Når du kobler den
  • Page 158 and 159: Type 3: Usikret nettverk med hvilke
  • Page 160 and 161: Tilleggsinformasjon Feilsøking Nå
  • Page 162 and 163: Modellnavn KDL- 55EX72x 46HX72x 46E
  • Page 164 and 165: Modellnavn KDL- 26EX321 26EX320 24E
  • Page 166 and 167: SU-WL500, SU-WL100 For KDL-55/46/40
  • Page 168 and 169: Tabell over TV-ens monteringsmål 1
  • Page 170 and 171: Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Batt
  • Page 172 and 173: Ευρωπαϊκή Εγγύηση S
  • Page 174 and 175: Εισαγωγή Σας ευχαρ
  • Page 176 and 177: Προφυλάξεις Παρακο
  • Page 178 and 179: Περιεχόμενα Ξεκινώ
  • Page 180 and 181: Ξεκινώντας Έλεγχος
  • Page 182 and 183:

    Αφαίρεση της Βάσης

  • Page 184 and 185:

    Σύνδεση Set Top Box/εγγρ

  • Page 186 and 187:

    3 Ακολουθήστε τις ο

  • Page 188 and 189:

    Χρήση της τηλεόρασ

  • Page 190 and 191:

    Επιλογή διάφορων λ

  • Page 192 and 193:

    Προβολή Οδηγιών χρ

  • Page 194 and 195:

    Ρύθμιση δικτύου Ότ

  • Page 196 and 197:

    1 Πιέστε HOME και, στη

  • Page 198 and 199:

    Πρόσθετες πληροφορ

  • Page 200 and 201:

    Τεχνικά χαρακτηρισ

  • Page 202 and 203:

    Όνομα μοντέλου KDL- 46

  • Page 204 and 205:

    Όνομα μοντέλου KDL- 26

  • Page 206 and 207:

    Κατά την τοποθέτησ

  • Page 208 and 209:

    SU-WL100 Θέση άγκιστρο

  • Page 210 and 211:

    Πληροφορίες σχετικ

  • Page 212 and 213:

    Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

  • Page 214 and 215:

    •Bu ekipman test edilmiştir ve 3

  • Page 216 and 217:

    İçindekiler Başlarken Aksesuarla

  • Page 218 and 219:

    Başlarken Aksesuarları kontrol et

  • Page 220 and 221:

    • Açmadan önce televizyonun dik

  • Page 222 and 223:

    5: Televizyonun düşmesini önleme

  • Page 224 and 225:

    BRAVIA Televizyonunuzu Kullanma TV

  • Page 226 and 227:

    Çeşitli fonksiyon ve ayarları se

  • Page 228 and 229:

    Kullanım Kılavuzunu Görüntülem

  • Page 230 and 231:

    Ağ Kurulumu Bu televizyonu interne

  • Page 232 and 233:

    ~ • Ağ kurulumu için WPS kullan

  • Page 234 and 235:

    Ek Bilgi Sorun Giderme 1 (bekleme)

  • Page 236 and 237:

    Model adı KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

  • Page 238 and 239:

    Model adı KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

  • Page 240 and 241:

    SU-WL500, SU-WL100 KDL-55/46/40/37/

  • Page 242 and 243:

    TV kurulumu boyutlar tablosu 1 SU-W

  • Page 244 and 245:

    Güvenlik Bilgileri UYARI Piller g

  • Page 246:

    Uygunluk beyanı, üretici firmanı

  • Page 249 and 250:

    2. Upozornění pro zákazníky: n

  • Page 251 and 252:

    5 CZ

  • Page 253 and 254:

    Po nastavení televizoru BRAVIA a z

  • Page 255 and 256:

    1: Připojení stolního stojanu 1

  • Page 257 and 258:

    ~ • Ujistěte se, že se před te

  • Page 259 and 260:

    7: Provedení počátečního nasta

  • Page 261 and 262:

    Části a ovládací prvky dálkov

  • Page 263 and 264:

    Mapa nabídky Home Po stisknutí tl

  • Page 265 and 266:

    Popis obrazovky i-Manual Stisknutí

  • Page 267 and 268:

    Nastavení internetového připojen

  • Page 269 and 270:

    Pokud se nemůžete připojit k Int

  • Page 271 and 272:

    Specifikace Systém Systém panelu

  • Page 273 and 274:

    Název modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

  • Page 275 and 276:

    Instalace příslušenství (konzol

  • Page 277 and 278:

    Schéma/tabulka umístění šroub

  • Page 279 and 280:

    Tabulka rozměrů k instalaci telev

  • Page 281 and 282:

    • Nepřemísťujte televizor z ch

  • Page 283 and 284:

    2. Megjegyzés a felhasználók sz

  • Page 285 and 286:

    5 HU

  • Page 287 and 288:

    Miután beállította a BRAVIA tele

  • Page 289 and 290:

    1: Az asztali állvány csatlakozta

  • Page 291 and 292:

    ~ • Gondoskodjon arról, hogy sem

  • Page 293 and 294:

    7: A kezdeti beállítás végrehaj

  • Page 295 and 296:

    A távvezérlő részei és kezelő

  • Page 297 and 298:

    A főmenü térképe Miután megnyo

  • Page 299 and 300:

    Az i-Manual képernyő leírása Ny

  • Page 301 and 302:

    Az internetkapcsolat beállítása

  • Page 303 and 304:

    2 Válassza „A hálózati állapo

  • Page 305 and 306:

    Műszaki adatok A forgalomba hozó

  • Page 307 and 308:

    Típusnév KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

  • Page 309 and 310:

    A kiegészítők felszerelése (fal

  • Page 311 and 312:

    Csavar- és kampókiosztási ábra/

  • Page 313 and 314:

    Típusnév KDL- A képernyő méret

  • Page 315 and 316:

    Tilos a készülék használata! Ne

  • Page 317 and 318:

    Pre modely KDL-55/46/40/ 32EX721, K

  • Page 319 and 320:

    Zneškodňovanie použitých batér

  • Page 321 and 322:

    Po tom, ako ste nastavili váš TV

  • Page 323 and 324:

    1: Montáž stolového stojana 1 Po

  • Page 325 and 326:

    Nastavenie uhla (Naklonenie) (okrem

  • Page 327 and 328:

    6: Uloženie napájacieho kábla/Zv

  • Page 329 and 330:

    15 SK

  • Page 331 and 332:

    Časti a ovládacie prvky diaľkov

  • Page 333 and 334:

    Mapa Hlavnej ponuky Po stlačení t

  • Page 335 and 336:

    Popis zobrazenia návodu i-Manual S

  • Page 337 and 338:

    Nastavenie internetového pripojeni

  • Page 339 and 340:

    Problémy s pripojením k internetu

  • Page 341 and 342:

    Technické parametre Systém Systé

  • Page 343 and 344:

    Názov modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

  • Page 345 and 346:

    Inštalácia príslušenstva (mont

  • Page 347 and 348:

    Nákres/tabuľka s umiestnením skr

  • Page 349 and 350:

    Názov modelu KDL- Rozmery displeja

  • Page 351 and 352:

    • Ak sa TV prijímač umiestni do

  • Page 353 and 354:

    Sistemul TV fără fir poate fi uti

  • Page 355 and 356:

    Dezafectarea bateriilor uzate (apli

  • Page 357 and 358:

    După instalarea televizorului dvs.

  • Page 359 and 360:

    1: Montarea suportului de masă 1 P

  • Page 361 and 362:

    ~ • Asiguraţi-vă că nu există

  • Page 363 and 364:

    7: Efectuarea reglajului iniţial C

  • Page 365 and 366:

    Componentele și butoanele telecome

  • Page 367 and 368:

    Harta meniului principal După apă

  • Page 369 and 370:

    Descrierea ecranului i-Manual Apăs

  • Page 371 and 372:

    Configurarea conexiunii la Internet

  • Page 373 and 374:

    Stabilirea setărilor de afișare a

  • Page 375 and 376:

    Specificaţii Sistem Tip de panou P

  • Page 377 and 378:

    Numele modelului KDL- 46CX52x 40HX7

  • Page 379 and 380:

    Instalarea accesoriilor (Dispozitiv

  • Page 381 and 382:

    Schema/Tabelul cu amplasarea cârli

  • Page 383 and 384:

    Numele modelului KDL- Dimensiunea e

  • Page 385 and 386:

    • În cazul în care televizorul

  • Page 387 and 388:

    За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/4

  • Page 389 and 390:

    Изхвърляне на изто

  • Page 391 and 392:

    След като настроит

  • Page 393 and 394:

    1: Закрепване на пос

  • Page 395 and 396:

    ~ • Уверете се, че п

  • Page 397 and 398:

    7: Извършване на пър

  • Page 399 and 400:

    Части и бутони на д

  • Page 401 and 402:

    Карта на меню Home Сл

  • Page 403 and 404:

    Описание на екрана

  • Page 405 and 406:

    Настройка на Интер

  • Page 407 and 408:

    Ако не можете да се

  • Page 409 and 410:

    Спецификации Систе

  • Page 411 and 412:

    Име на модел KDL- 46CX52x

  • Page 413 and 414:

    Инсталиране на акс

  • Page 415 and 416:

    Схема/таблица на ра

  • Page 417 and 418:

    Име на модел KDL- Раз

  • Page 419 and 420:

    Забранена употреба

  • Page 421 and 422:

    Il sistema wireless del televisore

  • Page 423 and 424:

    Trattamento delle pile esauste (app

  • Page 425 and 426:

    Dopo aver configurato il televisore

  • Page 427 and 428:

    1: Installazione del supporto da ta

  • Page 429 and 430:

    ~ • Accertarsi che non vi siano o

  • Page 431 and 432:

    7: Esecuzione dell’impostazione i

  • Page 433 and 434:

    Parti e controlli del telecomando U

  • Page 435 and 436:

    Mappa del menu Home Dopo aver premu

  • Page 437 and 438:

    Descrizione della schermata di i-Ma

  • Page 439 and 440:

    Configurazione della connessione In

  • Page 441 and 442:

    3 Selezionare il server da visualiz

  • Page 443 and 444:

    Caratteristiche tecniche Sistema Si

  • Page 445 and 446:

    Nome del modello KDL- 40CX52x 37EX7

  • Page 447 and 448:

    Installazione degli accessori (Staf

  • Page 449 and 450:

    Diagramma e tabella della posizione

  • Page 451 and 452:

    Nome del modello KDL- Dimensioni de

  • Page 453 and 454:

    • Se collocato nello spogliatoio

  • Page 455 and 456:

    Diagrammi a blocchi Per i modelli K

  • Page 457 and 458:

    Diagrammi a blocchi Per i modelli K

  • Page 460:

    For nyttig information om Sony-prod