Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Norvegese

Nätverksinstallation Om

Nätverksinstallation Om du ansluter den här TV:n till Internet kan du använda flera olika funktioner: visa en stillbild som visar var den är tagen på en karta, Internet-video, etc. Du hittar mer information om funktionerna i i-Manual. ~ • Du måste ha en Internet-anslutning för att kunna ansluta till Internet. Förbereda ett trådbaserat nätverk eller Internet Modem med routerfunktioner Förbereda ett trådlöst LAN För KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/ 32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/ 22EX320: För modeller med inbyggd trådlös LAN-enhet kan du få åtkomst till Internet och ditt nätverk hemma utan att behöva använda Trådlös USB- LAN-adapter UWA-BR100. Förutom KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Med Wireless LAN Ready kan du ansluta till Internet och ditt hemmanätverk med USB-adapter för trådlöst LAN UWA-BR100 (från och med januari 2010). Genom att koppla en USB-adapter för trådlöst LAN till TV:ns USB-port kan du enkelt skapa ett trådlöst nätverk. TV Router Innan du ställer in TV:ns trådlösa LANfunktion måste du installera en trådlös LANrouter. Modem Internet ~ • Använd en Kategori 7-kabel (medföljer ej) för LAN-anslutningar. ~ • En USB-adapter för trådlöst LAN finns tillgänglig som extra tillbehör beroende på TV-modell. 20 SE

Ställa in en Internetanslutning Med nätverksfunktionen kan du ansluta TV:n till Internet. Inställningsförfarandet varierar beroende på typen av nätverk och LAN-router. Du måste installera en LAN-router innan du ställer in Internet-anslutningen. Kontrollera din trådlösa LAN-miljö med följande diagram. Trådlöst LAN Skyddat trådlöst LAN? JA m Använder du en LAN-router som är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)? JA m Typ 1* Trådburet LAN , Typ 4 NEJ k Typ 3 NEJ k Typ 2 * Typ 1 är enklare att ställa in om routern har en knapp för automatisk inställning, som till exempel Air Station One-Touch Secure System (AOSS). De flesta nya routers har denna funktion. Kontrollera din router. Typ 1: Följ konfigurationen för ”Skyddat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”. Typ 2: Följ konfigurationen för ”Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”. Typ 3: Följ konfigurationen för ”Oskyddat nätverk med vilken typ av trådlös LAN-router som helst”. Typ 4: Följ konfigurationen för ”Konfigurera trådbundet nätverk”. Typ 1: Skyddat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up) Med WPS-standarden kan du enkelt skydda ett trådlöst hemmanätverk genom att helt enkelt trycka på LAN-routerns WPS-knapp. Innan du ställer in ett trådlöst LAN måste du ta reda på var WPS-knappen sitter på routern och hur du använder den. Av säkerhetsskäl tillhandahåller ”WPS (PIN)” en PIN-kod för din router. PIN-koden förnyas varje gång du väljer ”WPS (PIN)”. 1 Tryck på HOME och välj därefter > ”Nätverk” > ”Nätverksinstallation”. 2 Välj ”Trådlös installation”. 3 Välj ”WPS (tryckknapp)” för tryckknappsmetoden eller ”WPS (PIN)” för PIN-metoden. ~ • WPS-knappens namn kan variera mellan olika routermodeller (till exempel AOSS-knapp). 4 Följ instruktionerna på installationsskärmen. Typ 2: Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up) Ett SSID (det trådlösa nätverkets namn) och en säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) krävs för att ställa in ett trådlöst LAN. Se routerns bruksanvisning om du inte känner till dem. 1 Tryck på HOME och välj därefter > ”Nätverk” > ”Nätverksinstallation”. 2 Välj ”Trådlös installation”. 3 Välj ”Sök” och välj därefter ett nätverk bland de trådlösa nätverk som visas i listan. 4 Följ instruktionerna på installationsskärmen. ~ • Om du använder WPS aktiveras den trådlösa LAN-routerns säkerhetsinställningar och all utrustning som tidigare var ansluten till det trådlösa nätverket utan säkerhetsinställningar kopplas bort från nätverket. Aktivera i sådana fall säkerhetsinställningarna på den bortkopplade utrustningen och anslut den igen. Du kan också avaktivera den trådlösa LANrouterns säkerhetsinställningar och sedan ansluta utrustningen till en TV i oskyddat läge. Nätverksinstallation (Fortsättning) 21 SE

 • Page 1 and 2: 4-269-995-36(1) LCD Digital Colour
 • Page 3 and 4: Trådlöst TV-system - Information
 • Page 5 and 6: 5 SE
 • Page 7 and 8: Efter att du ställt in din BRAVIA-
 • Page 9 and 10: 1: Montera bordsstativet 1 Se bifog
 • Page 11 and 12: ~ • Kontrollera så det inte finn
 • Page 13 and 14: 7: Utföra startinställningar För
 • Page 15 and 16: Fjärrkontrollens delar och kontrol
 • Page 17 and 18: Home-menyschema Efter att du har tr
 • Page 19: Beskrivning av i-Manual-skärmen G
 • Page 23 and 24: Om du inte kan ansluta till ditt he
 • Page 25 and 26: Specifikationer System Skärmsystem
 • Page 27 and 28: Modellnamn KDL- 40CX52x 37EX72x 37E
 • Page 29 and 30: Installera tillbehören (väggfäst
 • Page 31 and 32: SU-WL500 Skruvens placering Vid mon
 • Page 33 and 34: Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Av
 • Page 35 and 36: • Spreja aldrig vatten eller reng
 • Page 37 and 38: Forordninger og bestemmelser vedrø
 • Page 39 and 40: 5 DK
 • Page 41 and 42: Når du har indstillet dit BRAVIA T
 • Page 43 and 44: 1: Fastgørelse af tv-fod 1 Se den
 • Page 45 and 46: ~ • Sørg for, at der ikke står
 • Page 47 and 48: 7: Udførelse af startopsætning Un
 • Page 49 and 50: Dele og funktioner på fjernbetjeni
 • Page 51 and 52: Oversigt over menuen Home Når du t
 • Page 53 and 54: Beskrivelse af skærmen i-Manual Tr
 • Page 55 and 56: Opsætning af internetforbindelsen
 • Page 57 and 58: Hvis du ikke kan slutte til dit hje
 • Page 59 and 60: Specifikationer System Panelsystem
 • Page 61 and 62: Modelnavn KDL- 40CX52x 37EX72x 37EX
 • Page 63 and 64: Montering af tilbehør (Beslag til
 • Page 65 and 66: SU-WL500 Skrueplacering Når monter
 • Page 67 and 68: Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Batt
 • Page 70 and 71:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 72 and 73:

  • Näytön ja kotelon lämpenemin

 • Page 74 and 75:

  Sisällysluettelo Käytön aloittam

 • Page 76 and 77:

  Käytön aloittaminen Lisävarustei

 • Page 78 and 79:

  • Varmista ennen virran kytkemist

 • Page 80 and 81:

  5: Television kaatumisen estäminen

 • Page 82 and 83:

  BRAVIA-television käyttäminen Tel

 • Page 84 and 85:

  Useiden toimintojen ja asetusten va

 • Page 86 and 87:

  Käyttöohjeiden näyttäminen (i-M

 • Page 88 and 89:

  Verkkoasetukset Kun yhdistät täm

 • Page 90 and 91:

  ~ • Jos käytät WPS-toimintoa ve

 • Page 92 and 93:

  Lisätietoja Vianetsintä Kun 1 (va

 • Page 94 and 95:

  Mallinimi KDL- 55EX72x 46HX72x 46EX

 • Page 96 and 97:

  Mallinimi KDL- 26EX321 26EX320 24EX

 • Page 98 and 99:

  SU-WL500, SU-WL100 Laitteille KDL-5

 • Page 100 and 101:

  Television asennusmittataulukko 1 S

 • Page 102 and 103:

  Turvallisuusohjeet VAROITUS Älä j

 • Page 104 and 105:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 106 and 107:

  Środki ostrożności Oglądanie te

 • Page 108 and 109:

  Spis treści Wprowadzenie Sprawdzan

 • Page 110 and 111:

  Wprowadzenie Sprawdzanie dostarczon

 • Page 112 and 113:

  • Przed włączeniem telewizora u

 • Page 114 and 115:

  5: Zabezpieczenie odbiornika TV prz

 • Page 116 and 117:

  Obsługa telewizora BRAVIA Oglądan

 • Page 118 and 119:

  Wybieranie różnych funkcji i usta

 • Page 120 and 121:

  Wyświetlanie Instrukcji obsługi (

 • Page 122 and 123:

  Ustawienia sieci Po podłączeniu t

 • Page 124 and 125:

  2 Wybierz opcję „Ustawienia siec

 • Page 126 and 127:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 128 and 129:

  Nazwa modelu KDL- 55EX72x 46HX72x 4

 • Page 130 and 131:

  Nazwa modelu KDL- 32EX52x 32EX42x 3

 • Page 132 and 133:

  Podczas montażu telewizora na ści

 • Page 134 and 135:

  SU-WL100 Położenie haka Podczas i

 • Page 136 and 137:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 138 and 139:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 140 and 141:

  (Advarsel om håndtering av fjernko

 • Page 142 and 143:

  Innhold Komme i gang Kontrollere ti

 • Page 144 and 145:

  Komme i gang Kontrollere tilbehøre

 • Page 146 and 147:

  • Sørg for at TV-en står i en v

 • Page 148 and 149:

  5: Forhindre at TV-en velter 6: Tvi

 • Page 150 and 151:

  Bruke BRAVIA TV-en din Se på TV-en

 • Page 152 and 153:

  Velge forskjellige funksjoner og in

 • Page 154 and 155:

  Vise bruksanvisningen (i-Manual) Be

 • Page 156 and 157:

  Nettverksoppsett Når du kobler den

 • Page 158 and 159:

  Type 3: Usikret nettverk med hvilke

 • Page 160 and 161:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Nå

 • Page 162 and 163:

  Modellnavn KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 164 and 165:

  Modellnavn KDL- 26EX321 26EX320 24E

 • Page 166 and 167:

  SU-WL500, SU-WL100 For KDL-55/46/40

 • Page 168 and 169:

  Tabell over TV-ens monteringsmål 1

 • Page 170 and 171:

  Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Batt

 • Page 172 and 173:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 174 and 175:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 176 and 177:

  Προφυλάξεις Παρακο

 • Page 178 and 179:

  Περιεχόμενα Ξεκινώ

 • Page 180 and 181:

  Ξεκινώντας Έλεγχος

 • Page 182 and 183:

  Αφαίρεση της Βάσης

 • Page 184 and 185:

  Σύνδεση Set Top Box/εγγρ

 • Page 186 and 187:

  3 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 188 and 189:

  Χρήση της τηλεόρασ

 • Page 190 and 191:

  Επιλογή διάφορων λ

 • Page 192 and 193:

  Προβολή Οδηγιών χρ

 • Page 194 and 195:

  Ρύθμιση δικτύου Ότ

 • Page 196 and 197:

  1 Πιέστε HOME και, στη

 • Page 198 and 199:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 200 and 201:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 202 and 203:

  Όνομα μοντέλου KDL- 46

 • Page 204 and 205:

  Όνομα μοντέλου KDL- 26

 • Page 206 and 207:

  Κατά την τοποθέτησ

 • Page 208 and 209:

  SU-WL100 Θέση άγκιστρο

 • Page 210 and 211:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 212 and 213:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 214 and 215:

  •Bu ekipman test edilmiştir ve 3

 • Page 216 and 217:

  İçindekiler Başlarken Aksesuarla

 • Page 218 and 219:

  Başlarken Aksesuarları kontrol et

 • Page 220 and 221:

  • Açmadan önce televizyonun dik

 • Page 222 and 223:

  5: Televizyonun düşmesini önleme

 • Page 224 and 225:

  BRAVIA Televizyonunuzu Kullanma TV

 • Page 226 and 227:

  Çeşitli fonksiyon ve ayarları se

 • Page 228 and 229:

  Kullanım Kılavuzunu Görüntülem

 • Page 230 and 231:

  Ağ Kurulumu Bu televizyonu interne

 • Page 232 and 233:

  ~ • Ağ kurulumu için WPS kullan

 • Page 234 and 235:

  Ek Bilgi Sorun Giderme 1 (bekleme)

 • Page 236 and 237:

  Model adı KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 238 and 239:

  Model adı KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 240 and 241:

  SU-WL500, SU-WL100 KDL-55/46/40/37/

 • Page 242 and 243:

  TV kurulumu boyutlar tablosu 1 SU-W

 • Page 244 and 245:

  Güvenlik Bilgileri UYARI Piller g

 • Page 246:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 249 and 250:

  2. Upozornění pro zákazníky: n

 • Page 251 and 252:

  5 CZ

 • Page 253 and 254:

  Po nastavení televizoru BRAVIA a z

 • Page 255 and 256:

  1: Připojení stolního stojanu 1

 • Page 257 and 258:

  ~ • Ujistěte se, že se před te

 • Page 259 and 260:

  7: Provedení počátečního nasta

 • Page 261 and 262:

  Části a ovládací prvky dálkov

 • Page 263 and 264:

  Mapa nabídky Home Po stisknutí tl

 • Page 265 and 266:

  Popis obrazovky i-Manual Stisknutí

 • Page 267 and 268:

  Nastavení internetového připojen

 • Page 269 and 270:

  Pokud se nemůžete připojit k Int

 • Page 271 and 272:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 273 and 274:

  Název modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 275 and 276:

  Instalace příslušenství (konzol

 • Page 277 and 278:

  Schéma/tabulka umístění šroub

 • Page 279 and 280:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 281 and 282:

  • Nepřemísťujte televizor z ch

 • Page 283 and 284:

  2. Megjegyzés a felhasználók sz

 • Page 285 and 286:

  5 HU

 • Page 287 and 288:

  Miután beállította a BRAVIA tele

 • Page 289 and 290:

  1: Az asztali állvány csatlakozta

 • Page 291 and 292:

  ~ • Gondoskodjon arról, hogy sem

 • Page 293 and 294:

  7: A kezdeti beállítás végrehaj

 • Page 295 and 296:

  A távvezérlő részei és kezelő

 • Page 297 and 298:

  A főmenü térképe Miután megnyo

 • Page 299 and 300:

  Az i-Manual képernyő leírása Ny

 • Page 301 and 302:

  Az internetkapcsolat beállítása

 • Page 303 and 304:

  2 Válassza „A hálózati állapo

 • Page 305 and 306:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 307 and 308:

  Típusnév KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 309 and 310:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 311 and 312:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 313 and 314:

  Típusnév KDL- A képernyő méret

 • Page 315 and 316:

  Tilos a készülék használata! Ne

 • Page 317 and 318:

  Pre modely KDL-55/46/40/ 32EX721, K

 • Page 319 and 320:

  Zneškodňovanie použitých batér

 • Page 321 and 322:

  Po tom, ako ste nastavili váš TV

 • Page 323 and 324:

  1: Montáž stolového stojana 1 Po

 • Page 325 and 326:

  Nastavenie uhla (Naklonenie) (okrem

 • Page 327 and 328:

  6: Uloženie napájacieho kábla/Zv

 • Page 329 and 330:

  15 SK

 • Page 331 and 332:

  Časti a ovládacie prvky diaľkov

 • Page 333 and 334:

  Mapa Hlavnej ponuky Po stlačení t

 • Page 335 and 336:

  Popis zobrazenia návodu i-Manual S

 • Page 337 and 338:

  Nastavenie internetového pripojeni

 • Page 339 and 340:

  Problémy s pripojením k internetu

 • Page 341 and 342:

  Technické parametre Systém Systé

 • Page 343 and 344:

  Názov modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 345 and 346:

  Inštalácia príslušenstva (mont

 • Page 347 and 348:

  Nákres/tabuľka s umiestnením skr

 • Page 349 and 350:

  Názov modelu KDL- Rozmery displeja

 • Page 351 and 352:

  • Ak sa TV prijímač umiestni do

 • Page 353 and 354:

  Sistemul TV fără fir poate fi uti

 • Page 355 and 356:

  Dezafectarea bateriilor uzate (apli

 • Page 357 and 358:

  După instalarea televizorului dvs.

 • Page 359 and 360:

  1: Montarea suportului de masă 1 P

 • Page 361 and 362:

  ~ • Asiguraţi-vă că nu există

 • Page 363 and 364:

  7: Efectuarea reglajului iniţial C

 • Page 365 and 366:

  Componentele și butoanele telecome

 • Page 367 and 368:

  Harta meniului principal După apă

 • Page 369 and 370:

  Descrierea ecranului i-Manual Apăs

 • Page 371 and 372:

  Configurarea conexiunii la Internet

 • Page 373 and 374:

  Stabilirea setărilor de afișare a

 • Page 375 and 376:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 377 and 378:

  Numele modelului KDL- 46CX52x 40HX7

 • Page 379 and 380:

  Instalarea accesoriilor (Dispozitiv

 • Page 381 and 382:

  Schema/Tabelul cu amplasarea cârli

 • Page 383 and 384:

  Numele modelului KDL- Dimensiunea e

 • Page 385 and 386:

  • În cazul în care televizorul

 • Page 387 and 388:

  За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/4

 • Page 389 and 390:

  Изхвърляне на изто

 • Page 391 and 392:

  След като настроит

 • Page 393 and 394:

  1: Закрепване на пос

 • Page 395 and 396:

  ~ • Уверете се, че п

 • Page 397 and 398:

  7: Извършване на пър

 • Page 399 and 400:

  Части и бутони на д

 • Page 401 and 402:

  Карта на меню Home Сл

 • Page 403 and 404:

  Описание на екрана

 • Page 405 and 406:

  Настройка на Интер

 • Page 407 and 408:

  Ако не можете да се

 • Page 409 and 410:

  Спецификации Систе

 • Page 411 and 412:

  Име на модел KDL- 46CX52x

 • Page 413 and 414:

  Инсталиране на акс

 • Page 415 and 416:

  Схема/таблица на ра

 • Page 417 and 418:

  Име на модел KDL- Раз

 • Page 419 and 420:

  Забранена употреба

 • Page 421 and 422:

  Il sistema wireless del televisore

 • Page 423 and 424:

  Trattamento delle pile esauste (app

 • Page 425 and 426:

  Dopo aver configurato il televisore

 • Page 427 and 428:

  1: Installazione del supporto da ta

 • Page 429 and 430:

  ~ • Accertarsi che non vi siano o

 • Page 431 and 432:

  7: Esecuzione dell’impostazione i

 • Page 433 and 434:

  Parti e controlli del telecomando U

 • Page 435 and 436:

  Mappa del menu Home Dopo aver premu

 • Page 437 and 438:

  Descrizione della schermata di i-Ma

 • Page 439 and 440:

  Configurazione della connessione In

 • Page 441 and 442:

  3 Selezionare il server da visualiz

 • Page 443 and 444:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 445 and 446:

  Nome del modello KDL- 40CX52x 37EX7

 • Page 447 and 448:

  Installazione degli accessori (Staf

 • Page 449 and 450:

  Diagramma e tabella della posizione

 • Page 451 and 452:

  Nome del modello KDL- Dimensioni de

 • Page 453 and 454:

  • Se collocato nello spogliatoio

 • Page 455 and 456:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 457 and 458:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 460:

  For nyttig information om Sony-prod