Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Introducere Vă

Introducere Vă mulţumim că aţi ales acest produs Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual, după care să îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior. Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii produselor este: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc aparatul. Note privind funcţionarea televizorului digital • Orice funcţii legate de televizorul digital ( ) vor fi active numai în ţările sau zonele în care sunt difuzate semnale digitale terestre DVB-T (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi acces la servicii de cablu compatibile DVB-C (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm să verificaţi la dealer-ul local dacă puteţi recepţiona semnal DVB-T în zona unde locuiţi, sau întrebaţi furnizorul dvs. de servicii prin cablu dacă acest televizor este potrivit pentru serviciul lor de cablu DVB-C. • Furnizorul de servicii prin cablu poate solicita taxe suplimentare pentru astfel de servicii și este posibil să vi se solicite aderarea la termenii și condiţiile de lucru ale respectivilor furnizori. • Deși acest televizor respectă specificaţiile DVB-T și DVB-C, nu poate fi garantată compatibilitatea cu programele digitale terestre DVB-T și DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în viitor. • Unele funcţii ale televizorului digital este posibil să nu fie disponibile în anumite ţări/regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C este posibil să nu fie puse la dispoziţie de anumiţi furnizori. ~ • Simbolul „x” care apare în numele modelului corespunde unei cifre aferente designului, variantei de culoare sau sistemului de televiziune. • Instrucţiunile despre „Instalarea dispozitivului de fixare pe perete” sunt incluse în acest manual de instrucţiuni al televizorului. • Imaginile utilizate în acest manual pot diferi, în funcţie de modelul televizorului dumneavoastră. • Imaginile telecomenzii utilizate în acest manual sunt cele ale modelului RM-ED044, cu excepţia cazului în care este stipulat altfel. • Vă rugăm ca înainte de a utiliza televizorul, să citiţi „Informaţii privind siguranţa” (pagina 34). Păstraţi manualul pentru a putea fi consultat și ulterior. Informaţii legate de mărci este marcă înregistrată a DVB Project. HDMI, logo-ul HDMI și High- Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte ţări. DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance. DivX® este o tehnologie de compresie a fișierelor video, dezvoltată de DivX, Inc. DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licentă. DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX,Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă fișiere video DivX. Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe informaţii și programe de conversie a fișierelor dumneavoastră în fișiere DivX. DESPRE DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com și folosiţi acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe informaţii despre DivX VOD. Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories. „Dolby” și simbolul dublu D sunt mărci de comerţ ale Dolby Laboratories. „BRAVIA” și sunt mărci de comerţ înregistrate ale Sony Corporation. TrackID este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Sony Ericsson Mobile Communications AB. Tehnologia de recunoaștere a muzicii și datele corelate sunt furnizate de către Gracenote®. Gracenote reprezintă standardul de lucru în domeniul tehnologiilor de recunoaștere a muzicii și al furnizării de conţinut corelat. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.gracenote.com. CD, DVD, disc Blu-ray, date de muzică și video de la Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Gracenote Software, drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Acest produs și serviciu pot să utilizeze unul sau mai multe dintre brevetele deţinute de către Gracenote. Pentru o listă orientativă cu brevetele Gracenote aplicabile, vizitaţi site-ul Web Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logoul și logotipul Gracenote, precum și logoul „Powered by Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite ale Americii și/sau în alte ţări. Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi Protected Setup și WPA sunt mărci ale Wi-Fi Alliance. Pentru modelele KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Notă privind semnalele fără fir (wireless) 1. Prin prezenta, Sony Corporation, declară că acest unitate respectă cerinţele esenţiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă: http://www.compliance.sony.de/ 2. Notificare către clienţi: informaţiile de mai jos sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în ţările unde se aplică directivele UE. 2 RO

Sistemul TV fără fir poate fi utilizat în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia și Marea Britanie. Acest echipament poate funcţiona în alte ţări non-UE. Sistemul TV fără fir - Informaţii privind reglementările Pentru clienţii din Italia Utilizarea reţelei RLAN este guvernată: s referitor la utilizarea personală, în conformitate cu Decretul legislativ din 8.01.2003, nr. 259 („Codul comunicaţiilor electronice”). În particular, articolul 104 precizează cazurile în care este necesară obţinerea în avans a unei autorizaţii generale, iar articolul 105 precizează cazurile în care este permisă utilizarea liberă; s referitor la furnizarea către public a accesului RLAN la reţelele și serviciile de telecomunicaţii, prin Decretul ministerial din 28.5.2003, în forma sa modificată și în art. 25 (autorizaţii generale pentru reţele și servicii de comunicaţii electronice) din Codul comunicaţiilor electronice. Pentru clienţii din Norvegia Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică cuprinsă pe o rază de 20 km din centrul Ny-Ålesund, Svalbard. Pentru clienţii din Cipru Utilizatorii finali trebuie să înregistreze dispozitivele RLAN (sau WAS sau WiFi) la Departamentul de Comunicaţii Electronice (P.I. 365/2008 și P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 este Ordinul privind radiocomunicaţiile (Categoriile de staţii care necesită autorizare și înregistrare generală/autorizarea și înregistrarea generală) din 2008. P.I. 267/2007 este Autorizaţia generală de utilizare a radiofrecvenţelor de reţelele locale radio și de sistemele de acces fără fir, inclusiv reţelele locale radio (WAS/RLAN) Pentru clienţii din Franţa Funcţia WLAN (WiFi) a acestui televizor color digital cu ecran LCD trebuie utilizată exclusiv în interiorul clădirilor. Utilizarea funcţiei WLAN (WiFi) a acestui televizor color digital cu ecran LCD în exteriorul clădirilor este interzisă pe teritoriul francez. Verificaţi dacă aţi dezactivat funcţia WLAN (WiFi) a acestui televizor color digital cu ecran LCD înainte de utilizarea în exteriorul clădirilor. (Decizia ART 2002-1009 modificată prin decizia ART 03-908, referitoare la restricţiile de utilizare a radiofrecvenţelor.) Unde se află eticheta de identificare Etichetele cu numărul modelului, data fabricaţiei (lună/an) și tensiunea de alimentare (în conformitate cu regulile de siguranţă în vigoare) se află în partea posterioară a televizorului sau pe ambalaj. Măsuri de precauţie Vizionarea la televizor • Unele persoane pot avea probleme de disconfort (precum oboseală vizuală, extenuare sau ameţeli) în timpul vizionării imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Sony recomandă ca toţi telespectatorii să ia pauze regulate în timpul urmăririi imaginilor video 3D sau al practicării jocurilor video 3D. Durata și frecvenţa pauzelor necesare va varia de la o persoană la alta. Alegerea soluţiei optime vă aparţine. Dacă aveţi senzaţii de disconfort, trebuie să sistaţi urmărirea imaginilor video 3D sau practicarea jocurilor video 3D până la dispariţia senzaţiilor; consultaţi un medic, dacă consideraţi necesar. De asemenea, consultaţi (i) manualul de instrucţiuni al oricărui alt dispozitiv sau suport utilizat cu acest televizor și (ii) site-ul nostru Web (http://www.sony-europe.com/ myproduct) pentru cele mai recente informaţii. Vederea copiilor mici (mai ales a celor sub șase ani) este încă în dezvoltare. Consultaţi-vă medicul (un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor să urmărească imagini video 3D sau să joace jocuri video 3D. Adulţii trebuie să-i supravegheze pe copii, pentru a se asigura că respectă recomandările de mai sus. • Nu utilizaţi, nu depozitaţi și nu lăsaţi ochelarii 3D sau bateria în apropierea focului sau în locaţii cu temperaturi ridicate, de exemplu, în lumină solară directă sau în vehicule încălzite la soare. • La utilizarea funcţiei 3D simulat, vă rugăm să reţineţi faptul că imaginea afișată se modifică faţă de cea iniţială, datorită conversiei efectuată de televizor. • Asiguraţi o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de timp, în condiţii de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi afectată vederea. • Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la un nivel ridicat al volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul. (Continuare) 3 RO