Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

~ • Se si utilizza WPS

~ • Se si utilizza WPS per la configurazione della rete, verranno attivate le impostazioni di protezione del router LAN wireless e qualsiasi apparecchio, precedentemente collegato alla LAN wireless, che si trova in uno stato non sicuro verrà scollegato dalla rete. In questo caso, attivare le impostazioni di protezione dell’apparecchio scollegato e ricollegarlo. In alternativa, è possibile disattivare le impostazioni di protezione del router LAN wireless e collegare l’apparecchio al televisore in una modalità non protetta. Tipo 3: Rete non protetta con qualsiasi tipo di router LAN wireless Per configurare una LAN wireless è richiesto il SSID (nome della rete wireless). 1 Premere HOME, quindi selezionare > “Rete” > “Impostazione rete”. 2 Selezionare “Impostazione rete wireless”. 3 Selezionare “Scansione”, quindi selezionare una rete dall’elenco di reti wireless rilevate. 4 Attenersi alle istruzioni nella schermata di configurazione. ~ • La chiave di protezione (chiave WEP o WPA) non è necessaria perché non serve selezionare alcun metodo di protezione in questa procedura. 3 Selezionare “Auto” per impostare automaticamente l’indirizzo IP e il server proxy, oppure “Personale” per impostarli manualmente. 4 Attenersi alle istruzioni nella schermata di configurazione. Controllo dello stato della rete È possibile verificare lo stato della rete. 1 Premere HOME, quindi selezionare > “Rete” > “Impostazione rete”. 2 Selezionare “Visualizza stato di rete”. Se fosse impossibile connettersi a Internet Utilizzare lo strumento di diagnosi per verificare le possibili cause dei problemi di connessione alla rete e le impostazioni. 1 Premere HOME, quindi selezionare > “Rete” > “Impostazione rete”. 2 Selezionare “Visualizza stato di rete”. 3 Selezionare “Controlla connessione”. L’operazione potrebbe richiedere qualche minuto. La diagnosi non può essere annullata dopo la selezione di “Controlla connessione”. Tipo 4: Impostazione rete cablata Immettere i valori alfanumerici del router, se necessario. Le voci che devono essere impostate (es. Indirizzo IP, Subnet mask, DHCP) cambiano in base al provider di servizi Internet o al router. Per i dettagli, consultare i manuali di istruzioni forniti dal provider di servizi Internet o quelli in dotazione con il router. 1 Premere HOME, quindi selezionare > “Rete” > “Impostazione rete”. 2 Selezionare “Impostazione rete cablata”. Regolazione delle impostazioni di visione del server È possibile selezionare i server della rete domestica da visualizzare nel menu Home. Il menu Home consente di visualizzare automaticamente fino a 10 server. 1 Premere HOME, quindi selezionare > “Rete” > “Impostazione rete domestica”. 2 Selezionare “Impostazioni di visione server”. 22 IT

3 Selezionare il server da visualizzare nel menu Home e regolare le impostazioni. Se fosse impossibile connettersi alla rete domestica Il televisore è in grado di rilevare il corretto riconoscimento del server nel caso in cui non sia possibile connettersi alla rete domestica. Se i risultati della diagnosi indicano un errore, verificare le possibili cause, le connessioni di rete e le impostazioni. 1 Premere HOME, quindi selezionare > “Rete” > “Impostazione rete domestica”. 2 Selezionare “Diagnostica server”. Viene avviata la diagnostica del server. Al termine dell’operazione viene visualizzato l’elenco dei risultati della diagnosi. Configurazione della rete 23 IT

 • Page 1 and 2:

  4-269-995-93(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Dla modeli KDL-55/46/40/32EX721, KD

 • Page 5 and 6:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 7 and 8:

  Po zainstalowaniu telewizora BRAVIA

 • Page 9 and 10:

  1: Mocowanie podstawy 1 Aby uzyska

 • Page 11 and 12:

  ~ • Sprawdź, czy przed telewizor

 • Page 13 and 14:

  7: Przeprowadzanie konfiguracji wst

 • Page 15 and 16:

  Części i elementy pilota Do stero

 • Page 17 and 18:

  Mapa głównego menu Po naciśnięc

 • Page 19 and 20:

  Opis ekranu i-Manual Naciśnij przy

 • Page 21 and 22:

  Instalacja połączenia z Internete

 • Page 23 and 24:

  3 Wybierz opcję „Sprawdź połą

 • Page 25 and 26:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 27 and 28:

  Nazwa modelu KDL- 46CX52x 40HX72x 4

 • Page 29 and 30:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 31 and 32:

  Tabela/schemat położenia śrub i

 • Page 33 and 34:

  Nazwa modelu KDL- Wymiary monitora

 • Page 35 and 36:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 37 and 38:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 39 and 40:

  Για το μοντέλο KDL-55/4

 • Page 41 and 42:

  Ασύρματη λειτουργί

 • Page 43 and 44:

  Αφού ρυθμίσετε την

 • Page 45 and 46:

  1: Τοποθέτηση της Βά

 • Page 47 and 48:

  2: Ρύθμιση της κλίση

 • Page 49 and 50:

  6: Οργάνωση του καλω

 • Page 51 and 52:

  17 GR

 • Page 53 and 54:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 55 and 56:

  Πίνακας του μενού Ho

 • Page 57 and 58:

  Περιγραφή της οθόν

 • Page 59 and 60:

  Ρύθμιση της σύνδεσ

 • Page 61 and 62:

  Προβολή της κατάστ

 • Page 63 and 64:

  Κατάσταση Έχετε ξε

 • Page 65 and 66:

  Όνομα μοντέλου KDL- 55

 • Page 67 and 68:

  Όνομα μοντέλου KDL- 32

 • Page 69 and 70:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 71 and 72:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 73 and 74:

  Όνομα μοντέλου KDL- Δ

 • Page 75 and 76:

  Περιορισμοί στη χρ

 • Page 77 and 78:

  TV Kablosuz Sistemi - Düzenleme Bi

 • Page 79 and 80:

  5 TR

 • Page 81 and 82:

  BRAVIA televizyonunuzu kurduktan ve

 • Page 83 and 84:

  1: Masa Üstü Sehpasını takma 1

 • Page 85 and 86:

  ~ • Televizyonun önünde herhang

 • Page 87 and 88:

  7: Başlangıç kurulumunun gerçek

 • Page 89 and 90:

  Uzaktan kumandanın kısımları ve

 • Page 91 and 92:

  Home menüsü haritası Uzaktan kum

 • Page 93 and 94:

  i-Manual ekranının açıklaması

 • Page 95 and 96:

  İnternet bağlantısını kurma A

 • Page 97 and 98:

  3 Home Menüsünde görüntülenmes

 • Page 99 and 100:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 101 and 102:

  Model adı KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 103 and 104:

  Aksesuarların Takılması (Duvara

 • Page 105 and 106:

  SU-WL500 Vida konumu Montaj Kancas

 • Page 107 and 108:

  Model Adı KDL- Görüntü boyutlar

 • Page 109 and 110:

  •Kesinlik TV’ye doğrudan su ve

 • Page 112 and 113:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 114 and 115:

  • Během provozu televizoru se ob

 • Page 116 and 117:

  Obsah Začínáme Kontrola příslu

 • Page 118 and 119:

  Začínáme Kontrola příslušenst

 • Page 120 and 121:

  • Abyste zabránili poškození p

 • Page 122 and 123:

  5: Zabezpečení televizoru před p

 • Page 124 and 125:

  Použití televizoru BRAVIA Sledov

 • Page 126 and 127:

  Výběr různých funkcí a nastave

 • Page 128 and 129:

  Zobrazení návodu k použití (př

 • Page 130 and 131:

  Nastavení sítě Připojíte-li te

 • Page 132 and 133:

  ~ • Pokud pro nastavení sítě p

 • Page 134 and 135:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 136 and 137:

  Název modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 138 and 139:

  Název modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 140 and 141:

  Když instalujete televizor na zeď

 • Page 142 and 143:

  SU-WL100 Umístění háku Při mon

 • Page 144 and 145:

  Bezpečnostní informace UPOZORNĚN

 • Page 146 and 147:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 148 and 149:

  • Ha a készüléket hideg helyen

 • Page 150 and 151:

  Tartalomjegyzék Az első lépések

 • Page 152 and 153:

  Az első lépések A tartozékok el

 • Page 154 and 155:

  • Bekapcsolás előtt győződjö

 • Page 156 and 157:

  5: A TV-készülék felborulásána

 • Page 158 and 159:

  A BRAVIA TV-készülék használata

 • Page 160 and 161:

  Különböző funkciók és beáll

 • Page 162 and 163:

  A használati útmutató megjelení

 • Page 164 and 165:

  Hálózati beállítások Amikor az

 • Page 166 and 167:

  3 Válassza a „Keresés” lehet

 • Page 168 and 169:

  További információ Hibaelhárít

 • Page 170 and 171:

  Típusnév KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 172 and 173:

  Típusnév KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 174 and 175:

  Amikor a TV-készüléket a falra s

 • Page 176 and 177:

  SU-WL100 Kampók helye Ha az alapta

 • Page 178 and 179:

  Biztonsági előírások KDL-26/24/

 • Page 180 and 181:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 182 and 183:

  Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka

 • Page 184 and 185:

  Obsah Začíname Kontrola prísluš

 • Page 186 and 187:

  Začíname Kontrola príslušenstva

 • Page 188 and 189:

  Odmontovanie stolového stojana od

 • Page 190 and 191:

  Pripojenie ku káblovému prijíma

 • Page 192 and 193:

  Automatické digitálne ladenie: Ak

 • Page 194 and 195:

  Používanie TV prijímača BRAVIA

 • Page 196 and 197:

  Výber rôznych funkcií a nastaven

 • Page 198 and 199:

  Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Ma

 • Page 200 and 201:

  Nastavenie siete Ak tento TV prijí

 • Page 202 and 203:

  4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými

 • Page 204 and 205:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 206 and 207:

  Názov modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 208 and 209:

  Názov modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 210 and 211:

  Keď inštalujete televízny prijí

 • Page 212 and 213:

  SU-WL100 Umiestnenie háka Pri inš

 • Page 214 and 215:

  Informácie o bezpečnosti KDL-26/2

 • Page 216 and 217:

  Introducere Vă mulţumim că aţi

 • Page 218 and 219:

  Ecranul LCD • Deși ecranul LCD e

 • Page 220 and 221:

  Cuprins Primii pași Verificarea ac

 • Page 222 and 223:

  Primii pași Verificarea accesoriil

 • Page 224 and 225:

  • Înainte de a porni televizorul

 • Page 226 and 227:

  5: Prevenirea răsturnării televiz

 • Page 228 and 229:

  Utilizarea televizorului BRAVIA Viz

 • Page 230 and 231:

  Selectarea diferitelor funcţii și

 • Page 232 and 233:

  Afișarea instrucţiunilor de utili

 • Page 234 and 235:

  Configurarea reţelei Când conecta

 • Page 236 and 237:

  ~ • Dacă utilizaţi WPS pentru c

 • Page 238 and 239:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 240 and 241:

  Numele modelului KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 242 and 243:

  Numele modelului KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 244 and 245:

  Când instalaţi televizorul pe un

 • Page 246 and 247:

  SU-WL100 Locaţie cârlig Instalare

 • Page 248 and 249:

  Informaţii privind siguranţa KDL-

 • Page 250 and 251:

  Въведение Благодар

 • Page 252 and 253:

  LCD екран • Въпреки

 • Page 254 and 255: Съдържание Начало
 • Page 256 and 257: Начало Проверка на
 • Page 258 and 259: • Уверете се, че те
 • Page 260 and 261: 5: Предпазване на те
 • Page 262 and 263: Използване на ваши
 • Page 264 and 265: Избор на различни ф
 • Page 266 and 267: Показване на ръков
 • Page 268 and 269: Настройка на мрежа
 • Page 270 and 271: 2 Изберете “Настро
 • Page 272 and 273: Допълнителна инфор
 • Page 274 and 275: Име на модел KDL- 55EX72x
 • Page 276 and 277: Име на модел KDL- 32EX52x
 • Page 278 and 279: Когато монтирате т
 • Page 280 and 281: SU-WL100 Местоположени
 • Page 282 and 283: Информация за безо
 • Page 284 and 285: Introduzione Grazie per avere scelt
 • Page 286 and 287: • Se il televisore viene utilizza
 • Page 288 and 289: Sommario Operazioni preliminari Ver
 • Page 290 and 291: Operazioni preliminari Verifica deg
 • Page 292 and 293: • Assicurarsi che il televisore s
 • Page 294 and 295: 5: Fissaggio del televisore per imp
 • Page 296 and 297: Uso del televisore BRAVIA Uso del t
 • Page 298 and 299: Selezione di funzioni e impostazion
 • Page 300 and 301: Visualizzazione delle istruzioni pe
 • Page 302 and 303: Configurazione della rete Quando si
 • Page 306 and 307: Informazioni utili Risoluzione dei
 • Page 308 and 309: Nome del modello KDL- 55EX72x 46HX7
 • Page 310 and 311: Nome del modello KDL- 32EX52x 32EX4
 • Page 312 and 313: Per il montaggio del televisore a p
 • Page 314 and 315: SU-WL100 Posizione dei ganci Per l
 • Page 316 and 317: Informazioni di sicurezza KDL-26/24
 • Page 318 and 319: Diagrammi a blocchi Per i modelli K
 • Page 320 and 321: Diagrammi a blocchi Per i modelli K
 • Page 322: Diagrammi a blocchi Per i modelli K