Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Πρόσθετες

Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Όταν η ένδειξη 1 (αναμονή) αναβοσβήνει, μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει (ο χρόνος μεταξύ κάθε διαλείμματος είναι τρία δευτερόλεπτα). Πιέστε το 1 στην τηλεόραση για να την απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και ενημερώστε τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Sony για τον τρόπο με τον οποίο αναβοσβήνει η ένδειξη (πόσες φορές αναβοσβήνει). Όταν η ένδειξη 1 (αναμονή) δεν αναβοσβήνει, ελέγξτε τα στοιχεία στους παρακάτω πίνακες. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο i-Manual. Αν το πρόβλημα παραμένει, προσκομίστε την τηλεόραση για επισκευή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Κατάσταση Δεν υπάρχει καθόλου εικόνα (η οθόνη είναι σκοτεινή) και καθόλου ήχος. Στην οθόνη εμφανίζονται μικρά μαύρα ή/και φωτεινά σημεία. Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός ορισμένων προγραμμάτων. Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα (η τηλεόραση μπαίνει σε λειτουργία αναμονής). Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Επεξήγηση/Λύση • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/του καλωδίου. • Συνδέστε την τηλεόραση στην τροφοδοσία ρεύματος και πιέστε το κουμπί 1 στην τηλεόραση. • Εάν η ένδειξη 1 (αναμονή) ανάψει με κόκκινο χρώμα, πιέστε το "/1. • Η εικόνα αποτελείται από pixel. Μικροσκοπικά μαύρα ή/ και φωτεινά σημάδια (pixel) στην οθόνη δεν υποδηλώνουν δυσλειτουργία. • Ελέγξτε την κεραία ή το δίσκο λήψης. • Ελέγξτε εάν η ρύθμιση "Χρονοδ. Απενεργ." είναι ενεργοποιημένη ή επιβεβαιώστε τη ρύθμιση "Διάρκεια" του στοιχείου "Ενεργ. Χρονοδ.". • Ελέγξτε εάν το στοιχείο "Τηλεόρ.σε αναμ. λόγω αδράνειας" είναι ενεργοποιημένο. • Ελέγξτε εάν το στοιχείο "Αισθητήρας παρουσίας" είναι ενεργοποιημένο. Όταν δεν ανιχνευτεί κάποιος τηλεθεατής μπροστά από την τηλεόραση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η εικόνα απενεργοποιείται αυτόματα, ενώ παραμένει μόνο ο ήχος της τηλεόρασης. Επιπλέον, μετά από 30 λεπτά στη λειτουργία σβησίματος εικόνας, η τηλεόραση θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. • Αλλάξτε τις μπαταρίες. • Η τηλεόραση σας ενδέχεται να βρίσκεται στη λειτουργία SYNC. Πιέστε το κουμπί SYNC MENU, επιλέξτε "Χειρισμός τηλεόρασης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Home (Μενού)" ή "Επιλογές" για να χειριστείτε την τηλεόραση. 28 GR

Κατάσταση Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης της ρύθμισης "Κλείδωμα για Παιδιά". Το περιβάλλον τμήμα της τηλεόρασης θερμαίνεται. Επεξήγηση/Λύση • Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως κωδικό PIN. (Ο κωδικός PIN 9999 γίνεται πάντοτε δεκτός.) • Όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το περιβάλλον τμήμα της θερμαίνεται. Μπορεί να αισθανθείτε τη θερμότητα εάν αγγίξετε τη συγκεκριμένη περιοχή με τα χέρια σας. Πρόσθετες πληροφορίες 29 GR

 • Page 1 and 2:

  4-269-995-93(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Dla modeli KDL-55/46/40/32EX721, KD

 • Page 5 and 6:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 7 and 8:

  Po zainstalowaniu telewizora BRAVIA

 • Page 9 and 10:

  1: Mocowanie podstawy 1 Aby uzyska

 • Page 11 and 12: ~ • Sprawdź, czy przed telewizor
 • Page 13 and 14: 7: Przeprowadzanie konfiguracji wst
 • Page 15 and 16: Części i elementy pilota Do stero
 • Page 17 and 18: Mapa głównego menu Po naciśnięc
 • Page 19 and 20: Opis ekranu i-Manual Naciśnij przy
 • Page 21 and 22: Instalacja połączenia z Internete
 • Page 23 and 24: 3 Wybierz opcję „Sprawdź połą
 • Page 25 and 26: Dane techniczne System System panel
 • Page 27 and 28: Nazwa modelu KDL- 46CX52x 40HX72x 4
 • Page 29 and 30: Instalowanie elementów dodatkowych
 • Page 31 and 32: Tabela/schemat położenia śrub i
 • Page 33 and 34: Nazwa modelu KDL- Wymiary monitora
 • Page 35 and 36: Niedozwolone użycie Odbiornika TV
 • Page 37 and 38: 5.Η παρούσα εγγύηση
 • Page 39 and 40: Για το μοντέλο KDL-55/4
 • Page 41 and 42: Ασύρματη λειτουργί
 • Page 43 and 44: Αφού ρυθμίσετε την
 • Page 45 and 46: 1: Τοποθέτηση της Βά
 • Page 47 and 48: 2: Ρύθμιση της κλίση
 • Page 49 and 50: 6: Οργάνωση του καλω
 • Page 51 and 52: 17 GR
 • Page 53 and 54: Εξαρτήματα και χει
 • Page 55 and 56: Πίνακας του μενού Ho
 • Page 57 and 58: Περιγραφή της οθόν
 • Page 59 and 60: Ρύθμιση της σύνδεσ
 • Page 61: Προβολή της κατάστ
 • Page 65 and 66: Όνομα μοντέλου KDL- 55
 • Page 67 and 68: Όνομα μοντέλου KDL- 32
 • Page 69 and 70: Εγκατάσταση των εξ
 • Page 71 and 72: Διάγραμμα/Πίνακας
 • Page 73 and 74: Όνομα μοντέλου KDL- Δ
 • Page 75 and 76: Περιορισμοί στη χρ
 • Page 77 and 78: TV Kablosuz Sistemi - Düzenleme Bi
 • Page 79 and 80: 5 TR
 • Page 81 and 82: BRAVIA televizyonunuzu kurduktan ve
 • Page 83 and 84: 1: Masa Üstü Sehpasını takma 1
 • Page 85 and 86: ~ • Televizyonun önünde herhang
 • Page 87 and 88: 7: Başlangıç kurulumunun gerçek
 • Page 89 and 90: Uzaktan kumandanın kısımları ve
 • Page 91 and 92: Home menüsü haritası Uzaktan kum
 • Page 93 and 94: i-Manual ekranının açıklaması
 • Page 95 and 96: İnternet bağlantısını kurma A
 • Page 97 and 98: 3 Home Menüsünde görüntülenmes
 • Page 99 and 100: Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste
 • Page 101 and 102: Model adı KDL- 46CX52x 40HX72x 40E
 • Page 103 and 104: Aksesuarların Takılması (Duvara
 • Page 105 and 106: SU-WL500 Vida konumu Montaj Kancas
 • Page 107 and 108: Model Adı KDL- Görüntü boyutlar
 • Page 109 and 110: •Kesinlik TV’ye doğrudan su ve
 • Page 112 and 113:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 114 and 115:

  • Během provozu televizoru se ob

 • Page 116 and 117:

  Obsah Začínáme Kontrola příslu

 • Page 118 and 119:

  Začínáme Kontrola příslušenst

 • Page 120 and 121:

  • Abyste zabránili poškození p

 • Page 122 and 123:

  5: Zabezpečení televizoru před p

 • Page 124 and 125:

  Použití televizoru BRAVIA Sledov

 • Page 126 and 127:

  Výběr různých funkcí a nastave

 • Page 128 and 129:

  Zobrazení návodu k použití (př

 • Page 130 and 131:

  Nastavení sítě Připojíte-li te

 • Page 132 and 133:

  ~ • Pokud pro nastavení sítě p

 • Page 134 and 135:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 136 and 137:

  Název modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 138 and 139:

  Název modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 140 and 141:

  Když instalujete televizor na zeď

 • Page 142 and 143:

  SU-WL100 Umístění háku Při mon

 • Page 144 and 145:

  Bezpečnostní informace UPOZORNĚN

 • Page 146 and 147:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 148 and 149:

  • Ha a készüléket hideg helyen

 • Page 150 and 151:

  Tartalomjegyzék Az első lépések

 • Page 152 and 153:

  Az első lépések A tartozékok el

 • Page 154 and 155:

  • Bekapcsolás előtt győződjö

 • Page 156 and 157:

  5: A TV-készülék felborulásána

 • Page 158 and 159:

  A BRAVIA TV-készülék használata

 • Page 160 and 161:

  Különböző funkciók és beáll

 • Page 162 and 163:

  A használati útmutató megjelení

 • Page 164 and 165:

  Hálózati beállítások Amikor az

 • Page 166 and 167:

  3 Válassza a „Keresés” lehet

 • Page 168 and 169:

  További információ Hibaelhárít

 • Page 170 and 171:

  Típusnév KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 172 and 173:

  Típusnév KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 174 and 175:

  Amikor a TV-készüléket a falra s

 • Page 176 and 177:

  SU-WL100 Kampók helye Ha az alapta

 • Page 178 and 179:

  Biztonsági előírások KDL-26/24/

 • Page 180 and 181:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 182 and 183:

  Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka

 • Page 184 and 185:

  Obsah Začíname Kontrola prísluš

 • Page 186 and 187:

  Začíname Kontrola príslušenstva

 • Page 188 and 189:

  Odmontovanie stolového stojana od

 • Page 190 and 191:

  Pripojenie ku káblovému prijíma

 • Page 192 and 193:

  Automatické digitálne ladenie: Ak

 • Page 194 and 195:

  Používanie TV prijímača BRAVIA

 • Page 196 and 197:

  Výber rôznych funkcií a nastaven

 • Page 198 and 199:

  Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Ma

 • Page 200 and 201:

  Nastavenie siete Ak tento TV prijí

 • Page 202 and 203:

  4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými

 • Page 204 and 205:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 206 and 207:

  Názov modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 208 and 209:

  Názov modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 210 and 211:

  Keď inštalujete televízny prijí

 • Page 212 and 213:

  SU-WL100 Umiestnenie háka Pri inš

 • Page 214 and 215:

  Informácie o bezpečnosti KDL-26/2

 • Page 216 and 217:

  Introducere Vă mulţumim că aţi

 • Page 218 and 219:

  Ecranul LCD • Deși ecranul LCD e

 • Page 220 and 221:

  Cuprins Primii pași Verificarea ac

 • Page 222 and 223:

  Primii pași Verificarea accesoriil

 • Page 224 and 225:

  • Înainte de a porni televizorul

 • Page 226 and 227:

  5: Prevenirea răsturnării televiz

 • Page 228 and 229:

  Utilizarea televizorului BRAVIA Viz

 • Page 230 and 231:

  Selectarea diferitelor funcţii și

 • Page 232 and 233:

  Afișarea instrucţiunilor de utili

 • Page 234 and 235:

  Configurarea reţelei Când conecta

 • Page 236 and 237:

  ~ • Dacă utilizaţi WPS pentru c

 • Page 238 and 239:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 240 and 241:

  Numele modelului KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 242 and 243:

  Numele modelului KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 244 and 245:

  Când instalaţi televizorul pe un

 • Page 246 and 247:

  SU-WL100 Locaţie cârlig Instalare

 • Page 248 and 249:

  Informaţii privind siguranţa KDL-

 • Page 250 and 251:

  Въведение Благодар

 • Page 252 and 253:

  LCD екран • Въпреки

 • Page 254 and 255:

  Съдържание Начало

 • Page 256 and 257:

  Начало Проверка на

 • Page 258 and 259:

  • Уверете се, че те

 • Page 260 and 261:

  5: Предпазване на те

 • Page 262 and 263:

  Използване на ваши

 • Page 264 and 265:

  Избор на различни ф

 • Page 266 and 267:

  Показване на ръков

 • Page 268 and 269:

  Настройка на мрежа

 • Page 270 and 271:

  2 Изберете “Настро

 • Page 272 and 273:

  Допълнителна инфор

 • Page 274 and 275:

  Име на модел KDL- 55EX72x

 • Page 276 and 277:

  Име на модел KDL- 32EX52x

 • Page 278 and 279:

  Когато монтирате т

 • Page 280 and 281:

  SU-WL100 Местоположени

 • Page 282 and 283:

  Информация за безо

 • Page 284 and 285:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 286 and 287:

  • Se il televisore viene utilizza

 • Page 288 and 289:

  Sommario Operazioni preliminari Ver

 • Page 290 and 291:

  Operazioni preliminari Verifica deg

 • Page 292 and 293:

  • Assicurarsi che il televisore s

 • Page 294 and 295:

  5: Fissaggio del televisore per imp

 • Page 296 and 297:

  Uso del televisore BRAVIA Uso del t

 • Page 298 and 299:

  Selezione di funzioni e impostazion

 • Page 300 and 301:

  Visualizzazione delle istruzioni pe

 • Page 302 and 303:

  Configurazione della rete Quando si

 • Page 304 and 305:

  ~ • Se si utilizza WPS per la con

 • Page 306 and 307:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 308 and 309:

  Nome del modello KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 310 and 311:

  Nome del modello KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 312 and 313:

  Per il montaggio del televisore a p

 • Page 314 and 315:

  SU-WL100 Posizione dei ganci Per l

 • Page 316 and 317:

  Informazioni di sicurezza KDL-26/24

 • Page 318 and 319:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 320 and 321:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 322:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K