Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Nastavenie siete Ak

Nastavenie siete Ak tento TV prijímač pripojíte k Internetu, môžete si vychutnať viaceré funkcie: zobrazenie fotografie, ktorá zobrazí svoje umiestnenie na mape, internetové videá atď. Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v návode i-Manual. ~ • Ak sa chcete pripojiť k internetu, budete musieť uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb. Príprava káblovej siete TV alebo Internet Modem s funkciami smerovača Smerovač Modem Príprava bezdrôtovej siete LAN Pre modely KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Pokiaľ ide o modely so zabudovaným zariadením pre bezdrôtovú sieť LAN, prístup k internetu a k svojej domácej sieti môžete získať bez USB adaptéra pre bezdrôtovú sieť LAN UWA-BR100. Okrem modelov KDL-55/46/40/ 32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Funkcia Wireless LAN Ready vám umožní jednoduchý prístup k internetu a k vašej domácej sieti použitím USB adaptéra pre bezdrôtovú sieť LAN UWA-BR100 (od januára 2010). Vložením USB adaptéra pre bezdrôtovú sieť LAN do USB portu TV prijímača jednoducho vytvoríte bezdrôtovú sieť. Pred nastavením funkcie bezdrôtovej siete LAN na TV prijímači je potrebné nastaviť smerovač bezdrôtovej siete LAN. Internet ~ • Na pripojenie k sieti LAN použite kábel kategórie 7 (nedodáva sa). ~ • V závislosti od modelu vášho TV prijímača je USB adaptér pre bezdrôtovú sieť LAN k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. 22 SK

Nastavenie internetového pripojenia Pomocou funkcie siete môžete pripojiť TV prijímač k internetu. Postup pri nastavení sa líši v závislosti od typu siete a smerovača siete LAN. Pred nastavením internetového pripojenia je potrebné nastaviť smerovač siete LAN. Pomocou nasledujúcej tabuľky skontrolujte prostredie vašej bezdrôtovej siete LAN. Bezdrôtová sieť LAN Zabezpečená bezdrôtová sieť LAN? ÁNO m Používate smerovač bezdrôtovej siete LAN kompatibilný s technológiou Wi-Fi Protected Set-up (WPS)? ÁNO m Typ 1* Káblová sieť LAN , Typ 4 NIE k Typ 3 NIE k Typ 2 * Typ 1 sa nastavuje jednoduchšie, ak má smerovač tlačidlo automatického nastavenia, napríklad systém Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Väčšina najnovších smerovačov má túto funkciu. Skontrolujte váš smerovač. Typ 1: Postupujte podľa konfigurácie pre „Zabezpečená sieť s funkciou Wi-Fi Protected Set-up (WPS)“. Typ 2: Postupujte podľa konfigurácie pre „Zabezpečená sieť bez funkcie Wi-Fi Protected Set-up (WPS)“. Type 3: Postupujte podľa konfigurácie pre „Nezabezpečenú sieť s akýmkoľvek typom smerovača pre bezdrôtovú sieť LAN“. Typ 4: Postupujte podľa konfigurácie pre „Nastavenie káblovej siete“. Typ 1: Zabezpečená sieť s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS) Štandard WPS umožňuje jednoduché zabezpečenie bezdrôtovej domácej siete stlačením tlačidla WPS na smerovači bezdrôtovej siete LAN. Pred nastavením bezdrôtovej siete LAN skontrolujte umiestnenie tlačidla WPS na smerovači a overte si jeho používanie. Z bezpečnostných dôvodov poskytuje „WPS (PIN)“ PIN kód pre váš smerovač. PIN kód sa obnovuje za každým, keď vyberiete možnosť „WPS (PIN)“. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie siete“. 2 Vyberte možnosť „Nastavenie bezdrôtovej“. 3 Vyberte možnosť „WPS (Stlačte tlačidlo)“ pre metódu tlačidla alebo „WPS (PIN)“ pre metódu PIN kódu. ~ • Názov tlačidla pre funkciu WPS sa môže líšiť v závislosti od smerovača (napr. tlačidlo AOSS). 4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na úvodnej obrazovke. Typ 2: Zabezpečená sieť bez funkcie Wi-Fi Protected Set-up (WPS) Pri nastavení bezdrôtovej siete LAN bude potrebný SSID (názov bezdrôtovej siete) a bezpečnostný kľúč (kľúč WEP alebo WPA). Ak ich nepoznáte, prečítajte si návod na použitie vášho smerovača. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie siete“. 2 Vyberte možnosť „Nastavenie bezdrôtovej“. 3 Vyberte možnosť „Prehľadávať“ a zo zoznamu vyhľadaných bezdrôtových sietí vyberte sieť. Nastavenie siete (Pokračovanie) 23 SK