Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

4 Riaďte sa pokynmi

4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na úvodnej obrazovke. ~ • Ak používate pri nastavení siete kľúč WPS, aktivujú sa bezpečnostné nastavenia smerovača bezdrôtovej siete a všetky zariadenia, ktoré boli pripojené k bezdrôtovej sieti LAN v nezabezpečenom stave, sa od siete odpoja. V takom prípade aktivujte bezpečnostné nastavenia odpojeného zariadenia a potom ho opäť pripojte. Prípadne môžete deaktivovať bezpečnostné nastavenia smerovača bezdrôtovej siete LAN a potom zariadenia pripojiť k TV prijímaču v nezabezpečenom stave. Typ 3: Nezabezpečená sieť s akýmkoľvek typom smerovača pre bezdrôtovú sieť LAN Pri nastavení bezdrôtovej siete LAN bude potrebný SSID (názov bezdrôtovej siete). 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie siete“. 2 Vyberte možnosť „Nastavenie bezdrôtovej“. 3 Vyberte možnosť „Prehľadávať“ a zo zoznamu vyhľadaných bezdrôtových sietí vyberte sieť. 4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na úvodnej obrazovke. ~ • Bezpečnostný kľúč (kľúč WEP alebo WPA) nebude potrebný, pretože pri tomto postupe nemusíte vyberať žiadnu bezpečnostnú metódu. Typ 4: Nastavenie káblovej siete V prípade potreby zadajte príslušné alfanumerické hodnoty pre váš smerovač. Položky, ktoré je potrebné nastaviť (napr. IP adresa, maska podsiete, DHCP) sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie siete“. 2 Vyberte možnosť „Nastavenie drôtovej“. 3 Ak chcete IP adresu alebo server proxy nastaviť automaticky, vyberte možnosť „Auto“, ak ich chcete nastaviť manuálne, vyberte možnosť „Vlastné“. 4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na úvodnej obrazovke. Zobrazenie stavu siete Môžete potvrdiť stav vašej siete. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie siete“. 2 Vyberte možnosť „Zobraziť stav siete“. 24 SK

Problémy s pripojením k internetu Použite diagnostiku na zistenie možných príčin zlyhania pripojenia k sieti a pre nastavenia. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie siete“. 2 Vyberte možnosť „Zobraziť stav siete“. 3 Vyberte možnosť „Skontrolujte pripojenie“. Môže to trvať niekoľko minút. Po výbere možnosti „Skontrolujte pripojenie“ sa diagnostika nedá zrušiť. Úprava nastavenia zobrazenia serverov Môžete si vybrať možnosť zobrazenia serverov domácej siete v Hlavnej ponuke. V Hlavnej ponuke je možné automaticky zobraziť až 10 serverov. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie domácej siete“. 2 Vyberte možnosť „Nastavenie zobrazenia serverov“. 3 Vyberte požadovaný server, ktorý sa má zobraziť v Hlavnej ponuke a upravte nastavenia. Problémy s pripojením k vašej domácej sieti Ak server nemôžete pripojiť k vašej domácej sieti, TV prijímač skontroluje, či je server správne rozpoznaný. Ak výsledok diagnostiky indikuje zlyhanie, skontrolujte možné príčiny, pripojenia k sieti a nastavenia. 1 Stlačte HOME a zvoľte > „Sieť“ > „Nastavenie domácej siete“. 2 Vyberte možnosť „Diagnostika servera“. Spustí sa diagnostika servera. Po ukončení diagnostiky sa zobrazí zoznam výsledkov diagnostiky. Nastavenie siete 25 SK