Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Afișarea

Afișarea instrucţiunilor de utilizare (i-Manual) Instrucţiunile de utilizare sunt incluse în televizorul dumneavoastră BRAVIA TV și pot fi afișate pe ecran. Pentru a afla mai multe detalii despre funcţiile televizorului dvs., puteţi accesa i-Manualul printr-o simplă apăsare pe buton. 1 Apăsaţi pe i-MANUAL. 1 2 2 Apăsaţi F/f/G/g/ pentru a selecta elementele. Pentru a selecta elemente din i-Manual 1 Apăsaţi F/f pentru a selecta un element. Conţinutul elementului este afișat în partea dreaptă, sub forma unui al doilea nivel. 2 Apăsaţi g pentru a vă deplasa la nivelul al doilea. 3 Apăsaţi F/f pentru a selecta un element din al doilea nivel. Un rezumat al elementului este prezentat în partea dreaptă. Dacă este disponibil al treilea nivel, repetaţi acest pas pentru a afișa rezumatul elementului. 4 Apăsaţi g pentru a selecta un element. Conţinutul este afișat. 18 RO

Descrierea ecranului i-Manual Apăsaţi G pentru a reveni la pagina precedentă Apăsaţi f pentru a trece la pagina următoare Număr de pagină/Număr total de pagini Apăsaţi RETURN pentru a reveni la pagina precedentă Apăsaţi pentru a lansa funcţia ~ • Aceasta se va afișa numai când funcţia este disponibilă. Pentru a utiliza marcajul i-Manualul dispune de o funcţie de marcaj. Paginile pot fi marcate cu butoane colorate, în funcţie de instrucţiunile de la baza ecranului. Pentru a accesa elementele dvs. favorite, mergeţi la pagina iniţială din i-Manual și selectaţi „Lista de marcaje”. Pentru memorarea ultimei pagini afișate i-Manualul memorează ultima pagină afișată. În interfaţa i-Manual, apăsaţi i-MANUAL pentru a reveni la afișarea imaginii de la televizor. Dacă apăsaţi din nou pe i-MANUAL, vor apărea informaţiile vizualizate anterior. Pentru a vizualiza începând de la prima pagină a i-Manualului, reveniţi la prima pagină conform instrucţiunilor de pe ecran sau apăsaţi HOME și selectaţi „i-Manual” din „Setări” în meniul principal. Utilizarea televizorului BRAVIA ~ • Ultima pagină de memorie este reiniţializată automat la comutarea televizorului în modul inactiv. 19 RO