Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

~ • Dacă utilizaţi

~ • Dacă utilizaţi WPS pentru configurarea reţelei, setările de securitate ale ruterului LAN fără fir se activează și orice echipament conectat anterior la reţeaua LAN fără fir într-o stare nesecurizată va fi deconectat de la reţea. În acest caz, activaţi setările de securitate ale echipamentului deconectat și apoi reconectaţi-l. Sau puteţi dezactiva setările de securitate ale ruterului LAN fără fir, apoi conectaţi echipamentul la un televizor în stare nesecurizată. Tip 3: Reţea nesecurizată cu orice tip de ruter LAN fără fir Pentru configurarea unei reţele LAN fără fir, va fi solicitat SSID (numele reţelei fără fir). 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > „Reţea” > „Setare reţea”. 2 Selectaţi „Setare reţea wireless”. 3 Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista de reţele fără fir scanate. 4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul de instalare. ~ • Cheia de securitate (cheia WEP sau WPA) nu va fi solicitată, deoarece nu este necesară selectarea niciunei metode de securitate în această procedură. Tip 4: Configurarea reţelei cablate Dacă este nevoie, introduceţi valorile alfanumerice respective pentru ruter. Elementele care trebuie configurate (de exemplu, adresă IP, mască de subreţea, DHCP) pot diferi în funcţie de furnizorul de servicii Internet sau de ruter. Pentru detalii, consultaţi manualele de instrucţiuni oferite de furnizorul de servicii Internet sau cele furnizate cu ruterul. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > „Reţea” > „Setare reţea”. 2 Selectaţi „Setare reţea prin cablu”. 3 Selectaţi „Auto” pentru a seta automat adresa IP și serverul proxy, sau „Personal” pentru a le seta manual. 4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul de instalare. Vizualizarea stării reţelei Puteţi confirma starea reţelei. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > „Reţea” > „Setare reţea”. 2 Selectaţi „Vizualizare Stare reţea”. Dacă nu vă puteţi conecta la Internet Utilizaţi diagnosticul pentru a verifica posibilele cauze ale defecţiunii conexiunii la reţea și setările. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > „Reţea” > „Setare reţea”. 2 Selectaţi „Vizualizare Stare reţea”. 3 Selectaţi „Verificare conexiune”. Aceasta poate dura câteva minute. Nu puteţi anula diagnosticul după ce aţi selectat „Verificare conexiune”. 22 RO

Stabilirea setărilor de afișare a serverului Puteţi selecta serverele din reţeaua proprie, care se vor afișa în meniul principal. În meniul principal se pot afișa în mod automat până la 10 servere. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > „Reţea” > „Configurare reţea proprie”. 2 Selectaţi „Setări afișare server”. 3 Selectaţi serverul pe care doriţi să-l afișaţi în meniu principal și reglaţi setările. Dacă nu vă puteţi conecta la reţeaua proprie Televizorul detectează dacă serverul este corect recunoscut atunci când nu-l puteţi conecta la reţeaua proprie. Dacă rezultatele diagnosticului indică o defecţiune, verificaţi cauzele posibile, conexiunile de reţea și setările. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > „Reţea” > „Configurare reţea proprie”. 2 Selectaţi „Diagnosticări server”. Diagnosticarea serverului începe. La finalizarea diagnosticării serverului, apare lista cu rezultatele diagnosticului. Configurarea reţelei 23 RO