Views
1 year ago

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Ръководство

Ръководство за бързо включване 1: Проверка на аксесоарите Захранващ кабел (1) (само за KDL-52W4xxx, KDL- 46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx) 2: Прикрепяне на стойката (освен за KDL-52Wxxx, KDL-26E4xxx) 1 Отворете кашона и извадете стойката и винтовете. Устройство за дистанционно управление RM- ED011 (1) Устройство за дистанционно управление RM- ED011 W (1) (само за KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx) Батерии размер АА (тип R6) (2) Стойка (1) (освен за KDL-52W4xxx, KDL-26W4xxx) Винтове за стойката (4) (само за KDL-46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40Е4xxx, KDL-37V4xxx) Винтове за стойката (3) (само за KDL-32W4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx) Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление Натиснете и повдигнете капачето на отделението за батериите. Уверете се, че сте поставили приложените батерии, спазвайки поляритета. Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии. Изхвърляйте изхабените батерии на определените за това места. В някои региони това може да е регламентирано. Моля, свържете се с местните власти, за да получите информация относно този въпрос. Работете внимателно с устройството за дистанционно управление. Не го изпускайте и не стъпвайте върху него. Не разливайте течности върху него. Не поставяйте устройството за дистанционно управление на места, които се намират в близост до топлинни източници, или на места, изложени на директна слънчева светлина, а също и във влажна стая. 4

2 Поставете телевизора върху стойката. Внимавайте да не прищипете някой от кабелите. 3: Свързване на антена/ видеорекордер/ DVD рекордер Свързване само на антената Земен сигнал или кабел Коаксиален кабел 3 Стегнете телевизора към стойката, като използвате приложените винтове. Свързване на антена/ кабел/ видеорекордер/ DVD рекордер KDL-46W4xxx KDL-40W4xxx KDL-40E4xxx KDL-37V4xxx KDL-32W4xxx KDL-32E4xxx KDL-32V4xxx KDL-26V4xxx Ако използвате електрическа отвертка, задайте стойност приблизително 1.5 N--m (15 kgf--cm) Коаксиален кабел Земен сигнал или кабел Scart кабел Коаксиален кабел Видерекордер/ DVD рекордер 5