Views
1 year ago

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Rumeno

1 : Verificarea

1 : Verificarea accesoriilor • Cablu de alimentare (1) (numai pentru KDL-52W4xxx, KDL 46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx) • Telecomandã RM-ED011 (1) • Telecomandã RM-ED011 W (1) (numai pentru KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx) • Baterii mãrimea AA (tip R6) (2) • Suport (1) (cu excepþia KDL-52W4xxx, KDL-26E4xxx) • ªuruburi pentru suport (4) (numai pentru KDL-46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-37V4xxx) • ªuruburi pentru suport (3) (numai pentru KDL-32W4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx) 2 : Montarea suportului (cu excepþia modelelor KDL-52W4xxx, KDL-26E4xxx) 1 Desfaceþi cutia de carton ºi scoateþi suportul ºi suruburile. Pentru a introduce bateriile în telecomandã Apãsaþi ºi ridicaþi capacul pentru a-l deschide ? Note • Þineþi seama de marcajele de polaritate atunci când introduceþi bateriile în telecomandã. • Nu folosiþi simultan mai multe feluri de baterii ºi nici baterii vechi împreunã cu unele noi. • Dispensaþi-vã de bateriile uzate într-un mod corespunzãtor din punct de vedere ecologic. În anumite regiuni pot exista reglementãri speciale privind dispensarea de bateriile uzate. Vã rugãm sã consultaþi autoritãþile locale. • Manevraþi cu grijã telecomanda. Nu o scãpaþi pe jos, nu cãlcaþi pe ea ºi nici nu vãrsaþi lichide de nici un fel peste ea. • Nu puneþi telecomanda în locuri apropiate de surse de cãldurã sau supuse radiaþiilor solare directe, ºi nici nu o lãsaþi în spaþii cu umiditate crescutã. 4

2 Aºezaþi televizorul pe suport. Aveþi grijã sã nu aparã interferenþe cu cablurile. 3 : Conectarea antenei / a unui aparat video / a unui recorder DVD Conectarea unei antene / a unui cablu Semnal terestru sau cablu Cablu coaxial 3 Fixaþi suportul de televizor folosind ºuruburile care v-au fost furnizate. KDL-46W4xxx KDL-40W4xxx KDL-40E4xxx KDL-37V4xxx KDL-32W4xxx KDL-32E4xxx KDL-32V4xxx KDL-26V4xxx Conectarea unei antene / a unui cablu / a unui aparat video / a unui recorder DVD ? Notã • Dacã folosiþi o ºurubelniþã electricã, stabiliþi momentul forþei de aproximativ 1,5 N•m (15 kgf•cm). Cablu coaxial Semnal terestru sau cablu Cablu Scart Cablu coaxial Aparat video / recorder DVD 5