Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Pripojenie ku

Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania HDMI 5: Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) 4: Pripojenie audio/video zariadení 1 Zaskrutkujte do stojana na televízor skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa). 2 Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4, nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na televíznom prijímači. 3 Skrutku do dreva a skrutku do kovu zviažte silným lankom (nedodáva sa). Dĺžka skrutky so šesťhrannou hlavou M4 sa líši v závislosti od priemeru kábla. Pozrite si nasledujúci obrázok. 5-6 mm Skrutka M4 Kábel Stolový stojan televízneho prijímača Audio/video zariadenie 12 SK

6: Uloženie napájacieho kábla/Zviazanie káblov B KDL-46/40/32CX52x 7: Vykonanie úvodných nastavení Okrem modelov KDL-46/40/32CX52x KDL-46/40/32CX52x Napájací kábel B Okrem modelov KDL-46/40/32CX52x ~ • Pred zviazaním káblov odstráňte držiak na káble z krytu sieťového napájania (viď krok 1 a 2). Rovnakým držiakom na káble (viď krok 3) zviažte ostatné káble (viď krok 4). • Nezväzujte prívodný elektrický kábel s ostatnými káblami. KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-32EX42x, KDL-26EX321 1 3 KDL-26/24/22EX320 2 4 1 2 1 Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky. 2 Stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. Indikátor = (napájanie) sa rozsvieti nazeleno. Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na obrazovke objaví ponuka výberu jazyka. ~ • Keď TV prijímač zapnete po prvý krát, musí vykonať vnútorné procesy na optimalizáciu predtým, ako budete môcť vykonať úvodné nastavenia. Nezobrazí sa obraz a nebude počuť zvuk a kontrolka časovača v prednej časti televízneho prijímača bude blikať na oranžovo približne 40 sekúnd. Televízny prijímač počas tohto procesu nevypínajte. Tento proces bol u niektorých TV prijímačov uskutočnený v továrni. Začíname 3 4 * 3 * Pri inštalácii na stenu zasuňte držiak na káble pod koncovky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. (Pokračovanie) 13 SK