Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

2 Wybierz opcję

2 Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej”. 3 Wybierz opcję „Wyszukaj”, a następnie wybierz sieć z listy wyszukanych sieci bezprzewodowych. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konfiguracji. ~ • W przypadku używania funkcji WPS do konfigurowania sieci zostaną uaktywnione ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej LAN i każde urządzenie wcześniej podłączone do bezprzewodowej sieci LAN w stanie niezabezpieczonym zostanie odłączone od sieci. W takim przypadku należy uaktywnić ustawienia bezpieczeństwa odłączonych urządzeń i podłączyć je z powrotem. Można też wyłączyć ustawienia bezpieczeństwa routera bezprzewodowej sieci LAN, a następnie podłączyć urządzenia do telewizora w stanie niezabezpieczonym. Typ 3: Niezabezpieczona sieć z dowolnym typem routera bezprzewodowej sieci LAN Do skonfigurowania bezprzewodowej sieci LAN niezbędny będzie identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej). 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję > „Sieć” > „Ustawienia sieci”. 2 Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej”. 3 Wybierz opcję „Wyszukaj”, a następnie wybierz sieć z listy wyszukanych sieci bezprzewodowych. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konfiguracji. ~ • Klucz bezpieczeństwa (klucz WEP lub WPA) nie będzie potrzebny, ponieważ w tej procedurze nie trzeba wybierać żadnej metody zabezpieczeń. Typ 4: Konfiguracja sieci przewodowej W razie potrzeby wprowadź odpowiednie wartości alfanumeryczne dla routera. Elementy, które należy skonfigurować (np. adres IP, maska podsieci, DHCP), mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu lub routera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczanych przez dostawcę Internetu lub dostarczanych wraz z routerem. 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję > „Sieć” > „Ustawienia sieci”. 2 Wybierz opcję „Ustawienia sieci przewodowej”. 3 Wybierz opcję „Automat.”, aby automatycznie ustawić adres IP i serwer proxy, lub opcję „Własny”, aby ustawić je ręcznie. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie konfiguracji. Wyświetlanie stanu sieci Można sprawdzić stan sieci. 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję > „Sieć” > „Ustawienia sieci”. 2 Wybierz opcję „Wyświetl stan sieci”. Jeśli nie można połączyć się z Internetem Do sprawdzenia możliwych przyczyn awarii połączenia sieciowego lub ustawień należy użyć funkcji diagnostyki. 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję > „Sieć” > „Ustawienia sieci”. 2 Wybierz opcję „Wyświetl stan sieci”. 22 PL

3 Wybierz opcję „Sprawdź połączenie”. Może to potrwać kilka minut. Po wybraniu opcji „Sprawdź połączenie” nie można anulować diagnostyki. Dostosowywanie ustawień wyświetlania serwerów Można wybrać serwery sieci domowej wyświetlane w głównym menu. W głównym menu można automatycznie wyświetlić do 10 serwerów. 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję > „Sieć” > „Ustawienia sieci domowej”. 2 Wybierz opcję „Ustawienia wyświetl. serwerów”. 3 Wybierz serwer do wyświetlenia w głównym menu, a następnie dostosuj ustawienia. Jeśli nie można się połączyć z siecią domową Telewizor wykrywa, czy serwer został poprawnie rozpoznany, gdy nie można go podłączyć do sieci domowej. Jeśli wyniki diagnostyki wskazują na awarię, sprawdź możliwe przyczyny oraz połączenia i ustawienia sieciowe. 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję > „Sieć” > „Ustawienia sieci domowej”. 2 Wybierz opcję „Diagnostyka serwera”. Rozpocznie się diagnostyka serwera. Po zakończeniu diagnostyki serwera zostanie wyświetlona lista wyników diagnostyki. Ustawienia sieci 23 PL

 • Page 1 and 2: 4-269-995-93(1) LCD Digital Colour
 • Page 3 and 4: Dla modeli KDL-55/46/40/32EX721, KD
 • Page 5 and 6: Utylizacja telewizora Pozbycie się
 • Page 7 and 8: Po zainstalowaniu telewizora BRAVIA
 • Page 9 and 10: 1: Mocowanie podstawy 1 Aby uzyska
 • Page 11 and 12: ~ • Sprawdź, czy przed telewizor
 • Page 13 and 14: 7: Przeprowadzanie konfiguracji wst
 • Page 15 and 16: Części i elementy pilota Do stero
 • Page 17 and 18: Mapa głównego menu Po naciśnięc
 • Page 19 and 20: Opis ekranu i-Manual Naciśnij przy
 • Page 21: Instalacja połączenia z Internete
 • Page 25 and 26: Dane techniczne System System panel
 • Page 27 and 28: Nazwa modelu KDL- 46CX52x 40HX72x 4
 • Page 29 and 30: Instalowanie elementów dodatkowych
 • Page 31 and 32: Tabela/schemat położenia śrub i
 • Page 33 and 34: Nazwa modelu KDL- Wymiary monitora
 • Page 35 and 36: Niedozwolone użycie Odbiornika TV
 • Page 37 and 38: 5.Η παρούσα εγγύηση
 • Page 39 and 40: Για το μοντέλο KDL-55/4
 • Page 41 and 42: Ασύρματη λειτουργί
 • Page 43 and 44: Αφού ρυθμίσετε την
 • Page 45 and 46: 1: Τοποθέτηση της Βά
 • Page 47 and 48: 2: Ρύθμιση της κλίση
 • Page 49 and 50: 6: Οργάνωση του καλω
 • Page 51 and 52: 17 GR
 • Page 53 and 54: Εξαρτήματα και χει
 • Page 55 and 56: Πίνακας του μενού Ho
 • Page 57 and 58: Περιγραφή της οθόν
 • Page 59 and 60: Ρύθμιση της σύνδεσ
 • Page 61 and 62: Προβολή της κατάστ
 • Page 63 and 64: Κατάσταση Έχετε ξε
 • Page 65 and 66: Όνομα μοντέλου KDL- 55
 • Page 67 and 68: Όνομα μοντέλου KDL- 32
 • Page 69 and 70: Εγκατάσταση των εξ
 • Page 71 and 72: Διάγραμμα/Πίνακας
 • Page 73 and 74:

  Όνομα μοντέλου KDL- Δ

 • Page 75 and 76:

  Περιορισμοί στη χρ

 • Page 77 and 78:

  TV Kablosuz Sistemi - Düzenleme Bi

 • Page 79 and 80:

  5 TR

 • Page 81 and 82:

  BRAVIA televizyonunuzu kurduktan ve

 • Page 83 and 84:

  1: Masa Üstü Sehpasını takma 1

 • Page 85 and 86:

  ~ • Televizyonun önünde herhang

 • Page 87 and 88:

  7: Başlangıç kurulumunun gerçek

 • Page 89 and 90:

  Uzaktan kumandanın kısımları ve

 • Page 91 and 92:

  Home menüsü haritası Uzaktan kum

 • Page 93 and 94:

  i-Manual ekranının açıklaması

 • Page 95 and 96:

  İnternet bağlantısını kurma A

 • Page 97 and 98:

  3 Home Menüsünde görüntülenmes

 • Page 99 and 100:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 101 and 102:

  Model adı KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 103 and 104:

  Aksesuarların Takılması (Duvara

 • Page 105 and 106:

  SU-WL500 Vida konumu Montaj Kancas

 • Page 107 and 108:

  Model Adı KDL- Görüntü boyutlar

 • Page 109 and 110:

  •Kesinlik TV’ye doğrudan su ve

 • Page 112 and 113:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 114 and 115:

  • Během provozu televizoru se ob

 • Page 116 and 117:

  Obsah Začínáme Kontrola příslu

 • Page 118 and 119:

  Začínáme Kontrola příslušenst

 • Page 120 and 121:

  • Abyste zabránili poškození p

 • Page 122 and 123:

  5: Zabezpečení televizoru před p

 • Page 124 and 125:

  Použití televizoru BRAVIA Sledov

 • Page 126 and 127:

  Výběr různých funkcí a nastave

 • Page 128 and 129:

  Zobrazení návodu k použití (př

 • Page 130 and 131:

  Nastavení sítě Připojíte-li te

 • Page 132 and 133:

  ~ • Pokud pro nastavení sítě p

 • Page 134 and 135:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 136 and 137:

  Název modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 138 and 139:

  Název modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 140 and 141:

  Když instalujete televizor na zeď

 • Page 142 and 143:

  SU-WL100 Umístění háku Při mon

 • Page 144 and 145:

  Bezpečnostní informace UPOZORNĚN

 • Page 146 and 147:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 148 and 149:

  • Ha a készüléket hideg helyen

 • Page 150 and 151:

  Tartalomjegyzék Az első lépések

 • Page 152 and 153:

  Az első lépések A tartozékok el

 • Page 154 and 155:

  • Bekapcsolás előtt győződjö

 • Page 156 and 157:

  5: A TV-készülék felborulásána

 • Page 158 and 159:

  A BRAVIA TV-készülék használata

 • Page 160 and 161:

  Különböző funkciók és beáll

 • Page 162 and 163:

  A használati útmutató megjelení

 • Page 164 and 165:

  Hálózati beállítások Amikor az

 • Page 166 and 167:

  3 Válassza a „Keresés” lehet

 • Page 168 and 169:

  További információ Hibaelhárít

 • Page 170 and 171:

  Típusnév KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 172 and 173:

  Típusnév KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 174 and 175:

  Amikor a TV-készüléket a falra s

 • Page 176 and 177:

  SU-WL100 Kampók helye Ha az alapta

 • Page 178 and 179:

  Biztonsági előírások KDL-26/24/

 • Page 180 and 181:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 182 and 183:

  Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka

 • Page 184 and 185:

  Obsah Začíname Kontrola prísluš

 • Page 186 and 187:

  Začíname Kontrola príslušenstva

 • Page 188 and 189:

  Odmontovanie stolového stojana od

 • Page 190 and 191:

  Pripojenie ku káblovému prijíma

 • Page 192 and 193:

  Automatické digitálne ladenie: Ak

 • Page 194 and 195:

  Používanie TV prijímača BRAVIA

 • Page 196 and 197:

  Výber rôznych funkcií a nastaven

 • Page 198 and 199:

  Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Ma

 • Page 200 and 201:

  Nastavenie siete Ak tento TV prijí

 • Page 202 and 203:

  4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými

 • Page 204 and 205:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 206 and 207:

  Názov modelu KDL- 55EX72x 46HX72x

 • Page 208 and 209:

  Názov modelu KDL- 32EX52x 32EX42x

 • Page 210 and 211:

  Keď inštalujete televízny prijí

 • Page 212 and 213:

  SU-WL100 Umiestnenie háka Pri inš

 • Page 214 and 215:

  Informácie o bezpečnosti KDL-26/2

 • Page 216 and 217:

  Introducere Vă mulţumim că aţi

 • Page 218 and 219:

  Ecranul LCD • Deși ecranul LCD e

 • Page 220 and 221:

  Cuprins Primii pași Verificarea ac

 • Page 222 and 223:

  Primii pași Verificarea accesoriil

 • Page 224 and 225:

  • Înainte de a porni televizorul

 • Page 226 and 227:

  5: Prevenirea răsturnării televiz

 • Page 228 and 229:

  Utilizarea televizorului BRAVIA Viz

 • Page 230 and 231:

  Selectarea diferitelor funcţii și

 • Page 232 and 233:

  Afișarea instrucţiunilor de utili

 • Page 234 and 235:

  Configurarea reţelei Când conecta

 • Page 236 and 237:

  ~ • Dacă utilizaţi WPS pentru c

 • Page 238 and 239:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 240 and 241:

  Numele modelului KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 242 and 243:

  Numele modelului KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 244 and 245:

  Când instalaţi televizorul pe un

 • Page 246 and 247:

  SU-WL100 Locaţie cârlig Instalare

 • Page 248 and 249:

  Informaţii privind siguranţa KDL-

 • Page 250 and 251:

  Въведение Благодар

 • Page 252 and 253:

  LCD екран • Въпреки

 • Page 254 and 255:

  Съдържание Начало

 • Page 256 and 257:

  Начало Проверка на

 • Page 258 and 259:

  • Уверете се, че те

 • Page 260 and 261:

  5: Предпазване на те

 • Page 262 and 263:

  Използване на ваши

 • Page 264 and 265:

  Избор на различни ф

 • Page 266 and 267:

  Показване на ръков

 • Page 268 and 269:

  Настройка на мрежа

 • Page 270 and 271:

  2 Изберете “Настро

 • Page 272 and 273:

  Допълнителна инфор

 • Page 274 and 275:

  Име на модел KDL- 55EX72x

 • Page 276 and 277:

  Име на модел KDL- 32EX52x

 • Page 278 and 279:

  Когато монтирате т

 • Page 280 and 281:

  SU-WL100 Местоположени

 • Page 282 and 283:

  Информация за безо

 • Page 284 and 285:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 286 and 287:

  • Se il televisore viene utilizza

 • Page 288 and 289:

  Sommario Operazioni preliminari Ver

 • Page 290 and 291:

  Operazioni preliminari Verifica deg

 • Page 292 and 293:

  • Assicurarsi che il televisore s

 • Page 294 and 295:

  5: Fissaggio del televisore per imp

 • Page 296 and 297:

  Uso del televisore BRAVIA Uso del t

 • Page 298 and 299:

  Selezione di funzioni e impostazion

 • Page 300 and 301:

  Visualizzazione delle istruzioni pe

 • Page 302 and 303:

  Configurazione della rete Quando si

 • Page 304 and 305:

  ~ • Se si utilizza WPS per la con

 • Page 306 and 307:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 308 and 309:

  Nome del modello KDL- 55EX72x 46HX7

 • Page 310 and 311:

  Nome del modello KDL- 32EX52x 32EX4

 • Page 312 and 313:

  Per il montaggio del televisore a p

 • Page 314 and 315:

  SU-WL100 Posizione dei ganci Per l

 • Page 316 and 317:

  Informazioni di sicurezza KDL-26/24

 • Page 318 and 319:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 320 and 321:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 322:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K