Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Използване

Използване на вашия телевизор BRAVIA Гледане на телевизия 1 1 2 Включете телевизора. Натиснете 1 на телевизора, за да го включите. Изберете режим. 3 Изберете ТВ канал. 2 GUIDE За да използвате Цифров електронен програмен справочник Натиснете GUIDE в цифров режим, за да се покаже програмният справочник. 3 Използвайте с 0-9 за избор на цифрови канали. За канали с номера 10 и по-големи, натиснете следващата цифра бързо. z • Цифрата 5, N, PROG + и бутоните AUDIO на дистанционното имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка, като отправна, когато работите с телевизора. 14 BG

Части и бутони на дистанционното управление Използвайте доставеното дистанционно за управление на телевизора. Основните действия на дистанционното управление са обяснени тук. За подробности относно всички функции на дистанционното управление, натиснете i-MANUAL и вижте вграденото ръководство (i-Manual) (стр. 18). 1 :/1 Натиснете за да включите и изключите телевизора от и в режим готовност. 2 i-MANUAL Показва вграденото ръководство (i-Manual). За KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x 3 SYNC MENU Показва менюто BRAVIA Sync за работа с BRAVIA Sync-съвместимо оборудване, което е свързано към телевизора. 4 F/f/G/g/ Движи курсора на екрана и потвърждава елемент. 5 OPTIONS Показва списък с удобни функции и осигурява бърз достъп до елементи на менюто. Елементите на менюто варират според текущия вход и/или съдържание. 6 Цветни бутони Когато е възможна употребата на цветните бутони, на екрана се появява обяснение на тяхната функция. Използване на вашия телевизор BRAVIA 7 PROG/CH +/–/цифрови бутони Избира канали в режим TV. 8 2 +/– Регулира силата на звука. Задна част на дистанционното управление 15 BG