Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Показване на

Показване на ръководството за употреба (i-Manual) Ръководството за употреба е вградено във вашия BRAVIA ТВ и могат да се показват на екрана. За да научите повече за функциите на вашия телевизор, влезте в i-Manual с натискане само на един бутон. 1 Натиснете i-MANUAL. 1 2 2 Натиснете F/f/G/g/ , за да изберете обект. За да изберете обекти в i-Manual 1 Натиснете F/f за да изберете на обект. Съдържанието на обекта се показва отдясно като втори слой. 2 Натиснете g за да се придвижите към втория слой. 3 Натиснете F/f за да изберете обект от втория слой. Резюме на обекта се показва отдясно. Ако има трети слой, повторете тази стъпка, за да покажете резюмето на обекта. 4 Натиснете g за да изберете обект. Съдържанието се показва. 18 BG

Описание на екрана на i-Manual Натиснете G за да се върнете към предишната страница Натиснете f за следващата страница Номер на страница/Общ брой страници За използване на отметки Натиснете RETURN за да се върнете към предишната страница Натиснете за да стартирате избраната функция ~ • Това ще бъде показано, само когато функцията е налична. i-Manual има функция за отметки. Страниците могат да се отбелязват с цветни бутони според инструкциите показани в дъното на екрана. За достъп до регистрираните отметки, отидете в началната страница на i-Manual и изберете “Списък с отметки”. За да запомните последно показаната страница i-Manual запомня последно показаната страница. Когато сте в екрана на i-Manual, натиснете i-MANUAL за връщане към ТВ екрана. Ако натиснете i-MANUAL отново, ще се появи информацията, която сте видели последния път. За преглед от началната страница на i-Manual, върнете се към началната страница според инструкциите на екрана, или натиснете HOME и изберете “i-Manual”от “Настройки” в меню Home. Използване на вашия телевизор BRAVIA ~ • Последната страница от паметта се нулира автоматично, когато превключите телевизора в режим на готовност. 19 BG