Views
1 year ago

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony KDL-26V4720 - KDL-26V4720 Istruzioni per l'uso Sloveno

Če želite preklicati

Če želite preklicati snemanje/funkcijo »Reminder« - Timer list Storite naslednje 1 Pritisnite na / . 2 S puščicama J/j izberite »Timer list« in pritisnite na 3. 3 S puščicama J/j izberite program, ki ga želite preklicati, nato pritisnite na 3. 4 S puščicama J/j izberite »Cancel Timer« in pritisnite na 3. Pojavi se prikaz za potrditev preklica programa. 5 S puščicama K/k izberite »Yes«, nato pritisnite na 3. • Snemanje s časovnikom iz videorekorderja/DVD snemalnika na TV lahko nastavite le pri videorekorderjih/DVD snemalnikih, združljivih s funkcijo SmartLink. Če videorekorder/DVD snemalnik ni združljiv s funkcijo SmartLink, se bo prikazalo sporočilo, ki vas opozori na nastavitev časovnika videorekorderja/DVD snemalnika. • Ko se snemanje začne, lahko TV preklopite na stanje pripravljenosti, a ne izklapljajte ga povsem, ker bi se tako snemanje preklicalo. • Če ste izbrali program s starostno omejitvijo, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas vpraša po PIN kodi. Podrobnosti si oglejte v poglavju »Parental Lock« na strani 30. Uporaba seznama »Digital Favourite« (priljubljeni) * 1 V digitalnem načinu pritisnite na . 2 Opravite ustrezni postopek, naveden v slodnji tabeli ali prikazan na zaslonu. Seznam »Favourite« * Ta funkcija v nekaterih državah ni na voljo. Če želite prvič ustvariti seznam »Favourite« (priljubljeni), gledati kanal, izklopiti seznam »Favourite« (priljubljeni), dodati ali odstraniti kanale iz seznama »Favourite« (priljubljeni), odstraniti vse kanale iz seznama »Favourite« (priljubljeni), 16 storite naslednje 1 S puščicami J/j/K/k izberite kanal, ki ga želite dodati in pritisnite na 3. Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom . 2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite 2« ali »Favourite 3«. 1 Z rumeno tipko lahko upravljate seznam »Favourite«. 2 S puščicama J/j izberite kanal, nato pritisnite na 3. Pritisnite na – RETURN. 1 Pritisnite na modro tipko. 2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite urediti. 3 S puščicami J/j/K/k izberite kanal, ki ga želite dodati ali odstraniti in pritisnite na 3. 1 Pritisnite na modro tipko. 2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite urediti. 3 pritisnite na modro tipko. 4 S puščicama K/k izberite »Yes«, nato pritisnite na 3, da potrdite zahtevo po izbrisu.

Uporaba dodatne opreme Priključitev dodatne opreme V televizor lahko priključite širok niz dodatne opreme. Priključni kabli niso priloženi. DVD predvajalnik s komponentnim izhodom C , D E Audio sistem DVD predvajalnik PC (HDMI izhod) Blu-ray disc predvajalnik Digitalna videokamera Digitalni dekodirnik Naprava za video igre DVD predvajalnik Dekodirnik A H PC DVD snemalnik Videorekorder Dekodirnik B Hi-Fi avdio naprava z F optičnim avdio vhodom G Hi-Fi avdio naprava Kartica CAM I Samo za servis USB J K PC (HDMI izhod) Blu-ray disc predvajalnik Digitalna videokamera L DVC videokamera M Slušalke 17