Views
1 year ago

Sony VPCEH2S1E - VPCEH2S1E Documenti garanzia Finlandese

Sony VPCEH2S1E - VPCEH2S1E Documenti garanzia Finlandese

Angående visning av

Angående visning av 3D-bilder ❑ ❑ Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som medföljde din VAIO-dator när du tittar på 3D-bilder. Vissa personer kan uppleva obehag (till exempel överansträngning av ögonen, trötthet eller illamående) när de ser på 3D-videobilder eller använder stereoskopisk 3D-relaterad programvara. Sony rekommenderar att alla tittare regelbundet tar en paus när de tittar på 3D-videobilder eller använder stereoskopisk 3D-relaterad programvara. Längden på pauserna och antalet pauser som krävs varierar från person till person. Du känner vad som passar dig bäst. Om du upplever obehag ska du sluta titta på 3D-videobilderna eller stereoskopisk 3D-relaterad programvara tills obehaget upphör. Rådfråga din läkare vid behov. Se också bruksanvisningarna för andra enheter eller programvaror som används med datorn. Synen på unga barn (speciellt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Rådfråga din läkare (till exempel en barn- eller ögonläkare) innan du tillåter unga barn att titta på 3D-videobilder eller använda stereoskopisk 3D-relaterad programvara. Vuxna bör övervaka unga barn och se till att de följer rekommendationerna ovan. Endast för bärbara VAIO-datorer Ta reda på och respektera reglerna för användning av trådlösa funktioner hos flygbolag. Slå av omkopplaren WIRELESS på datorn innan du går ombord ifall flygbolaget inte tillåter användning av trådlösa funktioner. Högerklicka på ikonen VAIO Smart Network på aktivitetsfältet och välj alternativet att inaktivera alla trådlösa anslutningar om datorn inte är utrustad med omkopplaren WIRELESS. Stäng av datorn om du snabbt måste inaktivera den trådlösa funktionen. Radiovågor kan orsaka fel i flygplanets utrustning vilket kan leda till en allvarlig olycka. 6

Laservarning Den optiska diskenheten i datorn är klassificerad som en CLASS 1 LASER PRODUCT och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1 för laserprodukter. Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. För inkorporerad optisk diskenhet Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. - Maximal ström: 390μW ( λ650nm), 563μW ( λ780nm), 39μW ( λ405nm) - Stråldivergens: 0,6 ( λ 650nm), 0,45 ( λ 780nm), 0,85 ( λ 405nm) - Pulsbredd: Kontinuerlig kurva SE För VPCSA-, VPCSB- och VPCSE-serien med DVD SuperMulti-enhet Dessa modeller är klassificerade som CLASS 1 LASER PRODUCTS och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) för laserprodukter. Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. - Maximal ström: 390μW ( λ650nm), 563μW ( λ780nm), 39μW ( λ405nm) - Stråldivergens: 0,6 ( λ 650nm), 0,45 ( λ 780nm), 0,85 ( λ 405nm) - Pulsbredd: Kontinuerlig kurva Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. CLASS 1-etiketten sitter på undersidan av den bärbara datorn i närheten av modellnumret. CLASS 3B-varningsetiketten sitter på undersidan av den optiska enheten. 7