Views
1 year ago

Sony VPCEH2S1E - VPCEH2S1E Documenti garanzia Finlandese

Sony VPCEH2S1E - VPCEH2S1E Documenti garanzia Finlandese

Veiledning om sikkerhet

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Informasjon for VAIO datamaskin Sikkerhetsinformasjon ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Advarsel: Apparatet må kobles til jord. (med unntak av produkter med 2-pinnersstøpsel.) Hvis du slår av datamaskinen med av-/på-knappen eller av-/på-bryteren kobles ikke datamaskinen helt fra strømnettet. Hvis du vil koble den helt fra må du trekke ut AC-adapteren eller strømledningen fra kontakten. Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. Hovedenheten eller tilbehøret må ikke åpnes eller demonteres, uansett årsak, da dette kan føre til skader som ikke omfattes av garantien. Kabinettet må ikke åpnes, da dette kan medføre elektrisk støt. Alle reparasjon skal utføres av fagfolk. For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt, må produktet eller tilbehøret ikke utsettes for regn eller fukt. Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. Unngå å utsette enheten for direkte sollys eller varmekilder. Intern overoppheting kan føre til brann eller skade på enheten. Ikke blokker luftekanalene mens datamaskinen er på. Hvis luftekanalene blokkeres, hindres luftsirkulasjonen. Det kan føre til innvendig overoppheting, slik at datamaskinen deformeres eller får funksjonsfeil, og kan medføre brannfare. Ta følgende forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulasjon og for å sikre normal drift. ❑ Ikke bruk datamaskinen på stoffkledde flater som tepper, pledd eller puter, nær gardiner, forheng eller lignende, eller på støvete flater som kan blokkere luftekanalene. Bruk alltid datamaskinen på flatt underlag. ❑ Ikke bruk datamaskinen og/eller AC-adapteren mens de er dekket av eller pakket inn i stoff. Sørg for at AC-adapteren ligger fritt. ❑ Slå av datamaskinen og kontroller at strømindikatoren er slukket før datamaskinen legges i bæreveske eller lignende. Når du holder datamaskinen, må du vente til den er avkjølt. Overflaten rundt luftutløpet kan bli svært varm. Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget. Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk, og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader. Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag. Dette apparatet er også utformet for IT-strømsystem med fase-til-fase-spenning på 230 V, for kunder i Norge. Det kan oppstå forstyrrelser på lyd og bilde hvis utstyret plasseres nært annet utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling. NO 71