Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Tidsinställning

Tidsinställning (forts.) 5 Tryck på CLOCK SET. Klockan börjar gå. Steg 3: Lagring av stationer i snabbvalsminne Tändning av teckenfönstret Tryck på TIMER SET med strömmen avstängd. Teckenfönstret tänds i 5 sekunder. Kontroll av tiden när strömmen är påslagen Tryck på CLOCK SET. Tiden visas några sekunder. Upp till 30 stationer kan lagras i snabbvalsminnet. 4 3,5 1 2 1 Tryck lämpligt antal gånger på TUNER/BAND tills önskad våglängd visas i teckenfönstret. Med vart tryck ändras våglängden enligt följande: FM ˜ AM 2 Tryck en sekund på )± eller 0 . Frekvensen, som visas, ändras. Stationssökningen avbryts så fort radion påträffat en station. TUNED och STEREO (anger ett stereoprogram) visas i teckenfönstret. 3 Tryck på MEMORY. MEMORY blinkar. 6 MHCC20.3-859-548-71.S

4 Tryck på PRESET + eller – för att välja önskat snabbvalsnummer: Snabbvalsnummer Anslutning av extra utomhusantenner TUNED PRESET EQ FLAT ROCK POPS JAZZ MHz 5 Tryck på MEMORY. Stationen har lagrats i snabbvalsminnet. Anslut en utomhusantenn för att förbättra mottagningskvaliteten. FM-utomhusantenn Anslut en FM-utomhusantenn (tillval). Tv-antennen kan också användas. 6 Följ igen anvisningarna från punkt 1 till 5 för att lagra andra stationer i minnet. Inställning av en station med låg signalstyrka Tryck på )± eller 0 flera gånger för att ställa in stationen. Ändring av snabbvalsnummer Börja om från och med punkt 1. Tips Snabbvalen hålls kvar i minnet i en veckas tid, också om det inträffar ett strömavbrott eller nätkabeln kopplas ur. FM750HM AM Standard IECkontakt (tillval) ANTENNA Skruvklämma Jordledning (tillval) ANT GND forts. 7 MHCC20.3-859-548-71.S