Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Anslutning av extra

Anslutning av extra utomhusantenner (forts.) AM-utomhusantenn Anslut en 6 till 15 meter lång, avskärmad kabel till antennintaget AM. Låt AMramantennen vara ansluten till ministereon. FM750HM ANTENNA Avskärmad antennkabel (tillval) Skruvklämma AM ANT GND Jordledning (tillval) Viktigt! Anslut utomhusantennen till jorduttaget y för att jorda antennen mot åsknedslag. Jorda den inte till ett gasrör. Det kan resultera i gasexplosion. 8 MHCC20.3-859-548-71.S

Grundläggande tillvägagångssätt Uppspelning av CD-skivor Upp till tre skivor kan spelas upp i följd. DISC 1–3 VOLUME 1 2 Tryck på ·P. Skivfacket stängs. Den CD spelas upp som anges av den indikator som lyser i grönt. Spårnummer 1 2 3 PRESET EQ DISC FLAT ROCK POPS JAZZ Nummer på skivbricka Tid som gått. 2 p ›0/)– 1 Tryck på § och lägg önskad CDskiva på en bricka. Med skivetiketten vänd uppåt. Lägg en CD-singel på den inre rondellen på brickan. Tryck på DISC SKIP för att rotera fram den tredje brickan för iläggning av den tredje CD:n. Att avbryta uppspelning: koppla in pausen: välja önskat spår: söka efter önskad sekvens inom ett spår: välja önskad CD-skiva: ta ur eller byta skiva: styra volymnivån: Gör enligt följande Tryck på p. Tryck på ·P. Tryck en gång till för fortsatt uppspelning. Tryck på )± eller 0 . (eller + eller = på fjärrkontrollen). Håll )± eller 0 intryckt under pågående uppspelning. Släpp fri efter att önskad sekvens letats fram. Tryck på DISC 1 – 3 eller DISC SKIP. Tryck på §. Vrid på VOLUME (eller tryck på VOL + eller – på fjärrkontrollen). Tips • Intryckning av ·P efter strömavslag slår automatiskt på strömmen. Uppspelning börjar, förutsatt att en/fler CD-skivor ligger i skivfacket (entrycks ljudåtergivningsstart). • Övergång till CD-spelaren under pågående ljudåtergivning från en annan ljudkälla: tryck på ·P (automatiskt val av ljudkälla). • Efter val av en CD för uppspelning eller under pågående uppspelning av en CD, lyser indikatorn på den motsvarande väljaren DISC 1 – 3 i grönt. Grundläggande tillvägagångssätt 9 MHCC20.3-859-548-71.S