Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Inspelning av

Inspelning av radioprogram Önskat radioprogram på vald snabbvalsstation kan spelas in på ett kassettband. Använd kassetter TYPE 1 (med normalband). 1 2 Hur en pågående inspelning avbryts Tryck på p6 på kassettdäck A. Tips • Inspelning av stationer som inte lagrats i snabbvalsminnet: tryck lämpligt antal gånger på )± eller 0 för att ställa in önskad station. • Rikta AM-ramantennen om det skulle uppstå störningar under pågående inspelning av ett AMprogram. 4 3 1 Tryck på TUNER/BAND för att välja önskad våglängd. 2 Tryck på PRESET + eller - för att välja önskat snabbval. 3 Tryck på p6 och sätt i en tom kassett i däck A. Med sidan på vilken inspelningen ska göras vänd utåt. 4 Tryck på r. Inspelningen sätts igång. 12 MHCC20.3-859-548-71.S

Avspelning av kassettband Använd kassetter TYPE 1 (med normalband). 3 1 0 ) 2 VOLUME 1 Tryck på p6 och sätt ett inspelat kassettband i däck A eller B. Med den sida som ska spelas av vänd utåt. P Avspelning i följd av kassetter från det ena däcket till det andra (reläspel) Det är möjligt att lyssna i tur och ordning först på den ena sidan av ett kassettband i däck B och sedan den ena sidan av ett kassettband i däck A. När avspelningen av kassettbandet i däck B slutar, börjar kassettbandet i däck A spelas av. 1 Tryck på p6 på däck B och sätt i en inspelad kassett i däck B. 2 Tryck på · på däck B. Kassettbandet i däck B spelas av. 3 Tryck på p6 på däck A och sätt i en inspelad kassett i däck A. 4 Tryck på P och · på däck A. Kassettbandet i däck A ställs i pausläge. Pausen kopplas ur och avspelning av kassettbandet i däck A börjar automatiskt när avspelningen av kassettbandet i däck B slutar. Att avbryta avspelning: koppla in pausen: snabbspola framåt: snabbspola bakåt: ta ur kassetten: styra volymnivån: Gör enligt följande Tryck på p6. Tryck på P. Tryck en gång till för fortsatt avspelning. Tryck på p6 och sedan på ). Tryck på 0. Tryck på p6. Vrid på VOLUME (eller tryck på VOL + eller - på fjärrkontrollen). Grundläggande tillvägagångssätt 2 Tryck på TAPE. TAPE visas i teckenfönstret. 3 Tryck på ·. Kassettbandet spelas av. Tips Vid avspelning av bägge däck samtidigt är det ljudet från däck B som hörs. * Däcket stannar automatiskt när hela kassettbandet har spelats av. 13 MHCC20.3-859-548-71.S