Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Kassettdäcket

Kassettdäcket Inspelning av CDmusik genom att ange uppspelningsföljden –– Inspelning av musikval Det är möjligt att spela in spår från alla CDskivor i önskad ordning. Vid programmering, var noga med att speltiden för varje sida inte överstiger längden av en kassettsida. 4 Tryck på ·P. CD-uppspelning börjar. Hur inspelning kopplas ur Tryck på p6 på däck A och på p på CDspelaren. Radering av musikvalet Tryck på PROGRAM så att PROGRAM slocknar. 4 p 3 2 1 Följ anvisningarna från punkt 1 till 6 i avsnittet Spårens lagring i ett musikval (PROGRAM) (sid. 16). 2 Tryck på p6 och sätt i ett tomt kassettband i däck A. Med sidan på vilken inspelning önskas vänd utåt. 18 3 Tryck på r. Inspelning sätts igång. MHCC20.3-859-548-71.S

Styrning av ljudkvalitet Styrning av ljudkvalitet På denna ministereo är det möjligt att återge ljudet med basförstärkning. DBFB Val av förvalda ljudfält på meny Valet kan göras mellan 4 förvalda ljudfält enligt den typ av musik som skall återges. PRESET EQ Basförstärkning Tryck på DBFB (dynamisk basåterkoppling). Den inbyggda indikatorn tänds. Tryck en gång till för att koppla ur basförstärkningen. Val av ljudfält Tryck på PRESET EQ lämpligt antal gånger för att välja önskad ljudeffekt. Vald ljudeffekt 1 2 3 PRESET EQ DISC FLAT ROCK POPS JAZZ Hur ljudåtergivning med förstärkt klang kopplas ur Tryck på PRESET EQ och välj FLAT. Tips Det är inte möjligt att spela in musik med förstärkt klang på ett kassettband. 19 MHCC20.3-859-548-71.S