Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Olandese

Övrigt Att somna till

Övrigt Att somna till musik — Tidsstyrt strömavslag Strömmen kan slås av efter ett förvalt antal minuter, så att du kan ligga och lyssna på musik tills du somnar. Antalet minuter ställs in med tio minuters steg. Kontrollera att tiden är korrekt inställd (sid. 5). Väckning till musik — Väckning Du kan låta musiken väcka dig vid ett förvalt klockslag. Kontrollera att tiden är korrekt inställd (sid. 5). 7 6 3,4,5 2 SLEEP (P p = + Tryck på SLEEP på fjärrkontrollen. SLEEP visas i teckenfönstret. Med vart tryck ändras antalet minuter enligt följande: SLEEP 90 n 80 n 70 n… n 10 N (funktionen urkopplad) Kontroll av återstående antal minuter till strömavslag Tryck en gång på SLEEP. Ändring av antalet minuter Tryck på SLEEP för att välja önskat antal minuter. Hur det tidsstyrda strömavslaget kopplas ur Tryck lämpligt antal gånger på SLEEP, så att SLEEP inte längre visas. 1 Gör musikkällan klar för musikåtergivning: • CD-spelare: sätt i önskad CD. • Radio: ställ in önskad station (sid. 11). 2 Vrid på VOLUME för att styra volymnivån. 3 Tryck på TIMER SET. 4,5 20 MHCC20.3-859-548-71.S

4 Ställ in påslagstiden. Tryck på )± eller 0 för att ställa in timtalet. Tryck på TIMER SET. Minuterna börjar blinka: PRESET EQ FLAT ROCK POPS JAZZ MHz Tryck på )± eller 0 för att ställa in minuterna. Tryck på TIMER SET. Timsiffrorna blinkar igen. 5 Ställ in tiden för strömavslag. Tryck på )± eller 0 för att ställa in timtalet. Tryck på TIMER SET. Minuterna börjar blinka: PRESET EQ FLAT ROCK POPS JAZZ MHz Tryck på )± eller 0 för att ställa in minuterna. Tryck på TIMER SET. Först visas påslagstiden följd av tiden för strömavslag. Sedan visas musikkällan och volymen. Till sist återkommer den ursprungliga indikeringen. 6 Tryck på TIMER MODE. TIMER visas. 7 Tryck på strömbrytaren POWER för att slå av strömmen. Kontroll av inställningen Tryck på TIMER SET. Påslags- och avslagstiderna visas. Ändring av inställning: börja om fr. o. m. punkt 1. Hur väckning till musik kopplas ur Tryck på TIMER MODE. TIMER visas inte längre. OBS! Använd inga reglage på stereon under de 20 sekunderna från strömpåslag till start av ljudåtergivning. 21 MHCC20.3-859-548-71.S