Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Italiano

WAARSCHUWING Stel het

WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen. Open niet de behuizing, om gevaar van elektrische schokken te vermijden. Laat reparaties aan de erkende vakhandel over. Installeer het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte zoals een boekenkast of een inbouwkast. De laser in dit apparaat is in staat straling uit te zenden die de toegestane limiet van Klasse 1 overschrijdt. LASER KLASSE 1 Deze compact disc speler is geklassificeerd als een LASER KLASSE 1 produkt. Het label met de aanduiding CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Dit waarschu-wingslabel bevindt zich binnenin het apparaat. Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 2 MHCC20.3-859-548-71.NL

Inhoudsopgave Voorbereidingen Stap 1: Aansluiten van de stereoinstallatie ........................................... 4 Stap 2: Gelijkzetten van de klok ........... 5 Stap 3: Vastleggen van uw favoriete radiozenders ..................................... 6 Aansluiten van los verkrijgbare buitenantennes ................................. 7 Basisbediening Afspelen van een compact disc ............ 9 Opnemen van een compact disc ........ 10 Luisteren naar de radio ....................... 11 Opnemen van een radio-uitzending . 12 Afspelen van een cassette ................... 13 Kopiëren van bandopnamen .............. 14 Compact disc speler Herhaalde weergave van muziekstukken op CD .................. 15 Willekeurige weergave van muziekstukken op CD .................. 16 Programma-weergave van muziekstukken op CD .................. 16 Afspelen van enkel het begin van de muziekstukken ............................... 17 Cassettedeck Geprogrammeerde opname van een CD ..................................... 18 Instellen van de weergave Bijregelen van het geluid ..................... 19 Gebruik van het akoestiekmenu ........ 19 Andere mogelijkheden Met muziek in slaap vallen ................. 20 Met muziek gewekt worden ............... 20 Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen ........................ 22 Verhelpen van storingen ..................... 23 Technische gegevens............................ 25 Index....................................................... 27 NL 3 MHCC20.3-859-548-71.NL