Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Italiano

Förberedelserna Steg 1:

Förberedelserna Steg 1: Anslutningarna Använd de medföljande tillbehören och utför anslutningarna enligt 1 – 3 på illustrationen nedan. FM-trådantenn AM-ramantenn Höger högtalare Baksidan av MHC-C20 Vänster högtalare 1 Anslut högtalarna: Anslut högtalarkablarna till utgångarna SPEAKER (svart till svart, röd till röd). Dra högtalarkablarna på avstånd från antennkablarna för att undvika störningar. Svart ‘ Röd ’ 4 MHCC20.3-859-548-71.S

2 Anslut FM/AM-antennerna: Sätt ihop AM-ramantennen och anslut den: Steg 2: Tidsinställning AM-ramantenn Sträck FM-trådantennen i horisontell led. FM750HM ANTENNA Tiden måste ställas in för att kunna utnyttja timerstyrd manövrering. 1,3,5 2,4 AM 3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag. Isättning av två batterier R03 (storlek AAA) i fjärrkontrollen 1 Tryck på CLOCK SET några sekunder med strömmen avstängd. – – : – – visas i teckenfönstret. Tips Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd till ca. sex månader. När fjärrkontrollen inte längre kan användas för ministereons fjärrstyrning, måste batterierna bytas ut mot nya. OBS! Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid, för att undvika skador på grund av batteriläckage. 2 Tryck på )± eller 0 för att ställa in timtalet. Tidsangivelsen är en 24-timmars tidsangivelse. 3 Tryck på CLOCK SET. Minutangivelsen blinkar. 4 Tryck på )± eller 0 för att ställa in minuterna. forts. 5 MHCC20.3-859-548-71.S