Views
1 year ago

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony MHC-C20 - MHC-C20 Istruzioni per l'uso Italiano

Tekniska data (forts.)

Tekniska data (forts.) Allmänt Nätanslutning 220 – 230 V nätspänning, valbart, 50/60 Hz Strömförbrukning 120 watt Dimensioner: ca. 280 x 320 x 340 mm (b/h/d) inkl. utskjutande delar och reglage Vikt ca. 6,1 kg Medföljande tillbehör AM-ramantenn (1) Fjärrkontroll RM-SG20 (1) FM-trådantenn (1) Rätt till ändringar förbehålles. 26 MHCC20.3-859-548-71.S

Alfabetiskt register A Anslutning av, vi hänvisar till anslutningarna nedan. Anslutningarna antenner (medföljande) 5 denna stereo 4 nätanslutning 5 utomhusantenner 8 Antenner 5, 8 Automatiskt val av ljudkälla 9, 11 B Batterier (isättning) 5 C CD-spelare 9, 15 D DBFB (basförstärkning) 19 E Entrycks ljudåtergivningsstart 9, 11 F, G Felsökning 23 H Högtalare 4 I, J, K Inspelning av CD-musik 10 radioprogram 12 L Lagring av stationer i snabbvalsminne 6 Ljudkvalitet (styrning) 19 M, N, O, P, Q Meny (förvalda ljudfält) 19 Musiksökning 17 Musikval (PROGRAM) (uppspelning) 16, 18 R Radio 6, 11, 12 Radiomottagning lagring i minnet och snabbval 6 stationsinställning 11 Repetering 15 S SHUFFLE 16 Skydd mot radering 22 Snabbval (radiomottagning) 11 Styrning av högtalarvolym 9 ljudkvalitet 19 T Teckenfönster 5, 6 Tidsinställning 5 Tidsstyrt strömavslag 20 Timerstyrd manövrering att somna till musik 20 väckning till musik 20 Tunga på kassettband (skydd mot radering) 22 U Uppspelning av/ ljudåtergivning de första sekunderna i varje spår 17 CD-skivor 9 repetering (REPEAT) 15 snabbval (radiomottagning) 11 spår i slumpvis följd (SHUFFLE) 16 spår i önskad följd (musikval) 16 V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö Väckning till musik 20 27 MHCC20.3-859-548-71.S