Views
1 year ago

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Svedese

Sony VGN-NS31MT - VGN-NS31MT Documenti garanzia Svedese

SE Innehåll Information

SE Innehåll Information om säkerhet och bestämmelser .......................5 Information om modemet...................................................10 Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN ........................11 Handbok med föreskrifter för trådlöst WAN.......................13 Information om bestämmelser för Bluetooth® ...................15 GARANTI...........................................................................16 Licensavtal för slutanvändare............................................20 Sonys supporttjänster........................................................22 FI Sisällys Turvallisuus- ja säännösopas ............................................29 Modeemin säännösopas ...................................................34 Langattoman lähiverkon säännösopas..............................35 Langattoman WAN-verkon säännösopas..........................37 Bluetooth®-säännösopas ..................................................39 TAKUU ..............................................................................40 Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus .............44 Sonyn tukipalvelut .............................................................46 DK Indhold Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser..........................53 Bestemmelser for brug af modem .....................................58 Retningslinjer for trådløst LAN...........................................59 Retningslinjer for trådløst WAN .........................................61 Bestemmelser for brug af Bluetooth® ...............................63 GARANTI...........................................................................64 Softwarelicensaftale for slutbrugere ..................................68 Sony's supporttjenester .....................................................70 3